WFOŚiGW

Nagrody dla najfajniejszych!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął dziewiątą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” skierowanego do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego.

Z 188 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 79 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie 940 tys. zł. Z naszego powiatu nagrodzono trzy projekty: Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Kukuczki w Mikołowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyrach. Każda ze szkół otrzymała 12 tys. nagrody.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 12 tys. zł.

To kolejny rok, kiedy szkoły z naszego powiatu startują w konkursach i zostają nagrodzone. W ubiegłym roku dotacje na realizacje ekopracowni otrzymały: SP nr 7 i jej Zakątek Odkrywców, a także II LO w Mikołowie oraz ZSP w Ornontowicach.

Teraz czas na Zieloną Pracownię 2023!

Fundusz dołoży też do wyposażenia ekopracowni w szkołach do 48 tys. zł, ale by tak się stało ich organy prowadzące muszą złożyć wnioski w drugim z konkursów „Zielona Pracownia’2023”. Dotyczy to także tych nagrodzonych w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2023”.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2023” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2023” składać można w terminie  do 12 kwietnia 2023 roku do godz. 15.30.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search