WFOŚiGW

Nowe wozy dla OSP

57 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych trafi w tym roku do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. W naszym powiecie dotacje otrzymają: OSP Orzesze – Zgoń oraz OSP Łaziska Średnie. Obie otrzymają dotacje na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Na zakup nowych wozów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują wydać ponad 17 mln zł w formie dotacji. Pozostałe środki na ich zakup dołożą samorządy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sumie, w całym kraju do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search