WFOŚiGW

Zielono-niebieska infrastruktura

Nawet  300 tys. zł dofinansowania można uzyskać w nowym programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach- „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Pierwszego lutego rozpocznie się przyjmowanie wniosków.

Pieniądze można przeznaczyć na takie przedsięwzięcia jak:

  • systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi,
  • instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych,
  • zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).

Szczegóły na  stronie www.wfosigw.katowice.pl

 

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search