Informacje

Informacje

500 plus dla nauczycieli

182,5 tys. zł – to wysokość dodatkowej subwencji oświatowej, jaką otrzyma Powiat Mikołowski na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania dla nauczycieli. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom szkolnym przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć zdalnych. Nauczyciele otrzymają kwotę wynikającą z dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, jednak nie więcej niż 500 zł. Łącznie samorządy w całym kraju otrzymały na ten cel blisko 270 mln zł.

Podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odbywał się proporcjonalnie do liczby nauczycieli, którym przysługuje jednorazowe dofinansowanie. Jak informował resort edukacji, dane do podziału pozyskano z systemu informacji oświatowej według stanu na 2 listopada 2020 r.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search