Informacje

Informacje

Automaty w areszcie

Mikołowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej, zabezpieczyli kolejne trzy automaty do nielegalnych gier losowych. Za naruszenie przepisów usta-wy karno-skarbowej grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna.


To już kolejna akcja policjantów w centrum Mikołowa. Tym razem policjanci wkroczyli do budynku przy ulicy Pszczyńskiej. Zabezpieczone automaty trafiły do magazynów śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.

Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grożą konsekwencje wynikające z art. 107 Ustawy Kodeks Karny Skarbowy w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat trzech, bądź obu tych kar łącznie. Dodatkowe konsekwencje to wysokie grzywny wynikające z art. 89 Ustawy o grach hazardowych.


Prawo do organizacji gier hazardowych mają tylko podmioty realizujące monopol państwa. Dodatkowo lokalizację takiego miejsca musi zatwierdzić dyrektor właściwej miejscowo izby administracji skarbowej, gdyż lokal, w którym odbywają się gry hazardowe nie może być bliżej niż 100 metrów od szkół, miejsc kultu religijnego, bądź innych ośrodków gry.
Policjanci i celnicy zapewniają, że w dalszym ciągu będą bezwzględni w zwalczaniu tego rodzaju nielegalnego oraz szkodliwego społecznie procederu. Działania będą podejmowane regularnie, by całkowicie wyeliminować niezgodny z prawem hazard.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search