Informacje

Informacje

Bezpieczne wakacje w lasach bez pożarów

Previous Next

Lasy Nadleśnictwa Katowice, obejmujące także tereny leśne powiatu mikołowskiego,  zaliczone są do pierwszej, czyli najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego.

Czas wakacji i nie tylko sprzyja do korzystania z lasów, zwłaszcza w tak mocno zurbanizowanym terenie jak nasz region. Zadaniem katowickich leśników jest zapewnienie bezpiecznego pobytu w ostępach leśnych wszystkim odwiedzającym i korzystającym z uroków przyrody. Priorytetem jest zwłaszcza bezpieczeństwo pożarowe.

W Nadleśnictwie Katowice jak i w całych Lasach Państwowych działa system obserwacyjno – alarmowy, który uruchamiany jest od marca do października.

W tym czasie na tzw. dostrzegalniach pożarowych dyżurują obserwatorzy, których zadaniem jest lustracja terenów leśnych i przekazywanie na bieżąco informacji o zagrożeniach do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) zlokalizowanego w biurze nadleśnictwa. W przypadku zauważenia dymów na terenach leśnych natychmiast powiadamiane są terenowe służby leśne oraz Państwowa Straż Pożarna. Równocześnie dyżurny w PAD przekazuje tą informację do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która koordynuje działania nadleśnictw i  w razie konieczności wsparcia działań straży pożarnej  - kieruje do akcji samoloty gaśnicze.

Lasy Nadleśnictwa Katowice zaliczone są do I kategorii zagrożenia  pożarowego, czyli najwyższej. Prawie 65% powierzchni lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – 400 tys. ha również zaliczona jest do tej kategorii.

Przekłada to się na bardzo dużą liczbę pożarów – w ostatnich latach wybuchło ich 3110.

Niestety, na terenie lasów Nadleśnictwa Katowice co roku odnotowuje się  po kilkanaście, w  niektórych „palnych” latach nawet kilkadziesiąt  pożarów, do powstania których prawie zawsze przyczynia się człowiek. Na wiosnę najczęściej wypalane są trawy, a szybko rozwijający się pożar błyskawicznie ogarnia lasy.  Prowadzone kampanie, dotyczące szkodliwości tego procederu dla ludzi, środowiska i zwierząt nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z kolei latem  przyczyną pożarów bywa nieostrożność ludzi, związana z używaniem otwartego ognia w lesie, wjazdem samochodami na tereny leśne albo wandalizmem, czyli celowymi podpaleniami. W tym roku zanotowano w Nadleśnictwie Katowice 9 pożarów na łączną powierzchnię 0,83 ha. Średnia wielkość pożaru jest niewielka, ale tylko dzięki sprawności działającego systemu wykrywania zarzewia ognia jak i błyskawicznych reakcji straży pożarnej, tak zawodowej jak i ochotniczej.

Bardzo ważne i cenne są również informacje od osób prywatnych o zauważonym ogniu w lesie, za które serdecznie dziękujemy.

Pozwala to na wczesne powiadamianie odpowiednich służb o zagrożeniach i niwelowaniu pożarów w zarodku. Tegoroczne bardzo upalne lato, gdzie dość często temperatura oscyluje w okolicach 30 stopni Celsjusza  zmusza wszystkie służby do wytężonej pracy, aby wszyscy, którzy chcą wypoczywać w lesie mogli czuć się bezpiecznie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wędrówek po leśnych duktach, trasach rowerowych, odwiedzania urokliwych zakątków naszych wspólnych lasów, ale prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, ale również o  zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom lasów. Życzymy bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Barbara Niebrzydowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
w Nadleśnictwie Katowice

 

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search