Informacje

Informacje

„Bezpieczni-Niezależni” projekt dla osób 60+

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło nr 17 w Mikołowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie i KPP Mikołów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu mikołowskiego po 60-tym roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczni-Niezależni”, dofinansowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych.

Projekt będzie realizowany w grudniu bieżącego roku.

Skierowany jest do osób posiadających prawo jazdy kat. B, które chciałyby podnieść swoje umiejętności jako kierowcy (np. osoby, które miały przerwę w jeżdżeniu samochodem, obawiają się czy ich umiejętności są wystarczające, by być czynnym uczestnikiem ruchu drogowego, chcące sobie przypomnieć aktualne przepisy ruchu drogowego itp.).

Uczestnicy będą mogli poćwiczyć jazdę samochodem pod okiem wykwalifikowanego instruktora, uaktualnić swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, dowiedzieć się od psychologa i lekarza jak wiek i schorzenia związane z wiekiem wpływają na umiejętności prowadzenia samochodu, będą mogli zbadać swój wzrok, przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz skontrolować swój samochód na stacji diagnostycznej w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnicy projektu zostaną również wyposażeni w odblaski, kamizelki odblaskowe i poradniki dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem.

Udział jest bezpłatny i jego uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenia:
tel. 793-789-535 lub 530-305-195 do 16 listopada 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie (instruktor plus uczestnik projektu), bez spotkań grupowych, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search