Informacje

Informacje

CAS - instytucja, na którą Mikołów zasługuje

W naszym mieście działa około 140 różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Z roku na rok liczba ta wzrasta. To bardzo optymistyczna wiadomość, jeśli dopowiemy, że są to podmioty działające nie w celu wypracowania zysku, ale dla dobra nas wszystkich. Dlatego właśnie określa się je mianem organizacji pożytku publicznego. Ich ogólna siła działania jest tak wielka, że zbiorowo nazwano je „trzecim sektorem”.

Liczba czynnych organizacji pozarządowych w Mikołowie jest świadectwem tego, jak prężna i chętna do działania na rzecz innych jest lokalna społeczność.

To, co do zaoferowania mają mikołowianie, wykracza daleko poza strefę komfortu, która mogłaby zamykać się w przestrzeni szkoła - praca - dom.

Mikołowianie jednak chcą dzielić się swoją wiedzą i kompetencjami z innymi, chętnie korzystają z instrumentów partycypacji, zabierają głos w debacie publicznej. Naprzeciw tym tendencjom wychodzą władze miasta, tworząc takie instrumenty współpracy jak budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy pogłębiając współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ten ostatni element wchodzi właśnie na nowy poziom - swoją działalność rozpoczyna stworzone przez zastępcę burmistrza Mateusza Handla Centrum Aktywności Społecznej.

Przez ostatnie dwa lata przyzwyczailiśmy się do widoku zasłoniętych plandekami rusztowań ustawionych przy fasadach kamienic na jednej z najbardziej uczęszczanych ulic centrum miasta.

Niedawno rusztowania i ogrodzenia zniknęły, odsłaniając pięknie wyremontowane zabytkowe kamienice przy ul. Jana Pawła II.

To efekt projektu rewitalizacji jednego z kwartałów starówki i znajdujących się w nim budynków. Właśnie w jednym z nich, przy ul. Jana Pawła II 4 swoją siedzibę znalazła nowa instytucja, na którą Mikołów zasługuje. To Centrum Aktywności Społecznej, czyli miejsce ogniskujące organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne oraz mieszkańców chcących zaangażować się w życie naszego miasta. To tylko skromna część, bowiem całość mieścić się będzie w aż trzech lokalizacjach - oprócz w/w adresu także przy św. Wojciech 14 i Rynku 2.

W siedzibie CAS-u przy ul. Jana Pawła II 4 już tętni życie. Do dyspozycji jest przestronna i w pełni wyposażona duża sala konferencyjna. Została tak zaprojektowana, że można ją podzielić na dwie mniejsze. Swoją siedzibę będą tu miały organizacje pozarządowe zajmujące się głównie pomocą i ekonomią społeczną, profilaktyką zdrowia i uzależnień oraz osobami niepełnosprawnymi. Podczas zajęć i warsztatów będzie można skorzystać z w pełni wyposażonego aneksu kuchennego. Ulica Jana Pawła II 4 będzie również adresem spotkań Rady Seniorów, Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych czy Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Rynek 2 to powierzchniowo największy budynek tworzący Centrum Aktywności Społecznej.

Od kilku miesięcy prowadzony jest jego kapitalny remont (przez jakiś czas nawet z użyciem kilkudziesięciometrowego „żurawia”). Na parterze budynku znajdować się będzie kawiarenka prowadzona przez przedsiębiorstwo społeczne. Będzie tu też punkt informacji o mieście.

Na pierwszym piętrze oferowana będzie przestrzeń dla Start Up-ów i przedsiębiorców.

Na drugim, mieszkańcy, jak również organizacje pozarządowe będą mogli nieodpłatnie skorzystać ze wspólnych pomieszczeń dla realizacji zadań publicznych. Przestrzenie przeznaczone będą do spotkań, warsztatów, konferencji, co-workingu. Kamienica przy Rynku 2 ma być gotowa jesienią przyszłego roku.

Z kolei budynek przy św. Wojciecha 14 będzie miejscem skupiającym wszystkie pokolenia.

Na parterze działać będzie Klub Rodzica. Z jego inicjatywy prowadzone będą działania profilaktyczno-wychowawcze w otwartym środowisku: na rynku, w podwórkach, w pobliskich parkach. To również tu realizowane będą Programy Aktywności Lokalnej prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej. Z kolei w Klubie Rodzica i Malucha, mamy i ojcowie będą mogli spotkać się podczas urlopu wychowawczego, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami czy wziąć udział w warsztatach tematycznych. Na pierwszym piętrze prowadzona będzie świetlica dla seniorów.

- Centrum Aktywności Społecznej jest projektem, który przygotowywaliśmy przez 5 lat. Poświęciliśmy wiele czasu i energii, by zoptymalizować aspekt społeczny, infrastrukturalny i finansowy w taki sposób, by jak najszerzej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Wierzę, że siła tego projektu leży w bogactwie jego różnorodności, tzn. CAS będzie miejscem, które przyciąga i łączy w sobie wszystkie pokolenia - od niemowlaka po seniora - mówi Mateusz Handel zastępca burmistrza i realizator zadania.

Rewitalizacja kamienic tworzących CAS jest częścią dużego projektu przywrócenia do życia jednego z kwartałów starówki. Tak szerokie działanie - obejmujące łącznie 5 zabytkowych kamienic (ul. Jana Pawła II 2, 4, 6, Rynek 2 oraz św. Wojciecha 14) - było możliwe dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej.

Mateusz handel, zastępca burmistrza Mikołowa
W ręce mieszkańców oddajemy Centrum Aktywności Społecznej. Misją tej instytucji będzie wszechstronne wspieranie aktywnych społecznie mikołowian. Stworzyliśmy przestrzeń, w której wyzwalać będzie się społeczny i obywatelski kapitał naszych mieszkańców. Wiem, że w Mikołowie mamy w tym zakresie ogromny potencjał. Takiego miejsca nam brakowało, jestem przekonany, że tu rodzić będą się piękne idee, a CAS szybko stanie się centrum kreatywności Mikołowa.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search