Informacje

Informacje

Dobre wzorce z Comenius Regio – Powiat Mikołowski i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Previous Next

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ to organizatorzy konferencji Eduinspiracje Reforma Oświaty w Polsce 2016-2022. Spotkania te odbywają się w różnych regionach Polski, w Katowicach zorganizowano ją 12 października.

W jej trakcie zaprezentowane zostały przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami reformy edukacji. Pracownicy instytucji, które mają bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć zaprezentowali własne projekty edukacyjne, podzieli się doświadczeniami dotyczącymi rozwijania kompetencji językowych uczniów, wzmacnianie edukacji historycznej i obywatelskiej, a także w jaki sposób zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat. Prelegenci przedstawiali również inicjatywy w jaki sposób dostosować model kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Reprezentujący Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie zastępca naczelnika Edward Dawidowski oraz Ewa Wiaterek- nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, zaprezentowali efekty współpracy, którą nasz powiat prowadził z katalońskim miastem Tarragona w trakcie realizacji wspólnego projektu „European Key Competences and future jobs” (Europejskie kompetencje kluczowe a przyszła praca) realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio.

- Wybór tego właśnie projektu jako wzorcowego nie był przypadkowy, bowiem w czerwcu tego roku został on nagrodzony przez Narodową Agencję Programów Komisji Europejskiej, co było wielkim wydarzeniem, bowiem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programów Komisji Europejskiej przyznaje w skali całego kraju tylko kilka takich wyróżnień. Nasze wspólne przedsięwzięcie zostało wyróżnione jako przykład dobrych praktyk. Tym razem  jego efekty przedstawiono w ramach warsztatów traktujących  obszary rozwoju współpracy i synergii działań szkoły i samorządu – informuje Edward Dawidowski.

Przypomnijmy, że partnerski projekt Europejskie kompetencje kluczowe a przyszła praca realizowany był w latach 2013 -2015 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio. Zespół partnerski tworzyły dwa regiony, z Polski był to Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA; zaś z Hiszpanii prócz miasta Tarragona był to Uniwersytet Rovira i Virgili, Zespół Szkół Vidal i Barraquer, Zespół Szkół Comte de Rius, Zespół Szkół Cal-lipolis, Zespół Szkół Pere Martell, Szkoła Specjalna Sant Rafael  oraz organizacja Europe Direct Tarragona. Z projektu skorzystało 68 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz 72 uczniów z Tarragony.

- Celem tego projektu było osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w kształceniu młodzieży w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności w obszarach komunikacji w języku obcym oraz kompetencji cyfrowych – informuje Edward Dawidowski. Dzięki jego realizacji uczniowie korzystali z zajęć z rozszerzonego j. angielskiego (przede wszystkim z wykorzystaniem platformy e-learningowej, stworzonej w ramach projektu przez eksperta ze Stowarzyszenia DOGMA), co umożliwiło uczniom korzystanie z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z preferowanych przedmiotów profilowych.  Odbyły się również wizyta studyjna w obu krajach.
(bj)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search