heading article

Informacje

Informacje

Druga na Śląsku i najlepsza w regionie

14 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP przedstawiciele Urzędu Gminy Ornontowice uczestniczyli w konferencji dotyczącej XIII Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2015. Podstawą rankingu „JST Zrównoważonego Rozwoju” tworzonego przez Politechnikę Warszawską jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking obejmuje wszystkie gminy w Polsce podzielone na cztery kategorie: gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy wiejsko-miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking został przygotowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wśród 1563 gmin z całego kraju Gmina Ornontowice w kategorii Gminy Wiejskie uplasowała się na 13 miejscu w kraju oraz 2 miejscu w Województwie Śląskim. Najlepsza z naszego województwa była gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search