Informacje

Informacje

DRUKARKA 3D I ZESTAWY ROBOTYCZNE DLA UCZNIÓW ZSP ORNONTOWICE

Previous Next

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przygotował dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach z okazji Dnia Dziecka niezwykły prezent.  W dniu 27 maja prezes JSW S.A. Daniel Ozon przekazał uczniom podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju „Laboratorium druku 3D” oraz 10 zestawów robotycznych pozwalających na naukę według nowoczesnej metodologii STEM.

 

Spółka JSW S.A., z którą na mocy zawartego porozumienia szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu, patronuje klasom tej szkoły kształcącym w zawodach branży automatyki, elektryki i górnictwa. Uczniowie tych klas na co dzień mają możliwość zdobywania wiedzy  praktycznej w ornontowickiej kopalni KWK „Budryk”. Przypomnijmy, że 2 miesiące temu Zarząd Spółki podjął decyzję o objęciu uczniów w/w klas programem stypendialnym, zgodnie z którym uczniowie, którzy od września 2018 r. podejmą naukę w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w klasach kształcących w branży górniczej, elektrycznej i automatyki otrzymają miesięcznie 250 zł brutto stypendium, a na uczniów z najwyższymi wynikami na koniec roku szkolnego czekają nagrody w wys. 1500, 1000 i 800 zł.

 

Prezent, o którym szkoła mogła do tej pory tylko pomarzyć, zasili pracownię automatyki. To dodatkowe wyposażenie klasopracowni pomoże z pewnością w nauce programowania i wprowadzi uczniów w świat technologii 3D. Już wkrótce rozpoczną się warsztaty obsługi i programowania, a wraz z nowym rokiem szkolnym otworzą się przed uczniami tej szkoły nowe możliwości. Sprzęt będzie mógł być wykorzystany również na innych lekcjach, np. geografii, fizyki itd. Jak podkreślił przedstawiciel firmy Skriware – dostawcy sprzętu – uczniów będzie ograniczała tylko ich własna wyobraźnia. Skriware opracowała w pełni zintegrowany ekosystem edukacyjny wykorzystujący technologię druku 3D. Na rozwiązanie Skriware składają się łatwe w obsłudze drukarki 3D, w pełni programowalne roboty edukacyjne – Skriboty, platforma e-learningowa oferująca interaktywne kursy, a także szereg narzędzi pozwalających w pełni wykorzystać potencjał druku przestrzennego. Misją firmy jest wykorzystanie najnowszych technologii i metod nauczania, w celu kształcenia najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

 

Jak podkreśla Teresa Stasik-Szyszka, dyrektor szkoły,   w ostatnich miesiącach szkoła ma szczególne powody do radości, gdyż jest ostatecznym beneficjentem kilku obecnie realizowanych projektów, w tym staży zagranicznych dla uczniów, termomodernizacji budynku szkoły oraz dodatkowego wyposażenia kilku klasopracowni, w ramach którego szkoła otrzyma m.in. 17 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych w pracowni elektryki, traktor z przyczepą dla przyszłych mechanizatorów – operatorów pojazdów i maszyn rolniczych, nowe wyposażenie pracowni gastronomicznej i wiele innych pomocy dydaktycznych. Te ostatnie projekty szkoła zawdzięcza przedsiębiorczym nauczycielom oraz dobrej współpracy z organem prowadzącym, czyli Powiatem Mikołowskim, którzy składają wnioski o dofinansowanie w ramach różnych programów. Życzymy owocnej nauki i sukcesów w odnowionej szkole i z nową bazą dydaktyczną!

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search