Informacje

Informacje

Dziedzictwo

Zanim wybierzemy nowe władze miasta, powspominajmy minione cztery lata.

2010

- Grażyna Dziedzic zostaje prezydentem Rudy Śląskiej. Dzięki minimalnej przewadze głosów wygrywa w drugiej turze z Andrzejem Stanią.

2011

- Nie sprzedano „Wiadomości Rudzkich”, chociaż podczas kampanii Grażyna Dziedzic mówiła „jeżeli już coś miałabym prywatyzować to „Wiadomości Rudzkie”, ponieważ cenię niezależne dziennikarstwo”. Gazety nie sprzedano. Nakład zwiększono do 20 tysięcy i rozdaje się ją za darmo.

- Wbrew przedwyborczym zapowiedziom, pod młotek trafiło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Grażyna Dziedzic złamała w ten sposób umowę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością. Niesprzedawanie PEC było jednym z warunków poparcia przez PiS.

- Ruszyły prace przy budowie Aquaparku, choć podczas kampanii Grażyna Dziedzic zapowiadała wstrzymanie tej inwestycji lub ograniczenie jej skali.

- Rok upłynął pod hasłem „zaciskania pasa”, które posłużyło jako pretekst, aby nie zrobić dla miasta prawie nic.

2012

- Wybuchła „afera” finansowa w magistracie. Władze miasta posądziły Lucynę Mróz, ówczesną skarbniczkę miasta, o przywłaszczenie miejskich pieniędzy i skierowały sprawę do prokuratury. W dzień później Lucyna Mróz umarła. Po dwóch latach prokuratura umorzyła śledztwo. Lucyna Mróz okazała się niewinna, a prezydent Dziedzic podczas sesji Rady Miasta w październiku tego roku zapowiedziała, że nie zamierza szukać „zaginionych” dwóch milionów złotych.

- Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji wziął pod lupę rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czy spółka nie naruszyła przepisów przy wprowadzaniu podwyżki taryfy wodno-ściekowej.

- Mimo licznych protestów mieszkańców, w centrum Wirka powstała spalarnia zwłok. Grażyna Dziedzic mówiła wcześniej tak: „Ta sprawa jest już przesądzona. W Wirku nie będzie krematorium. Spotkałam się w tej sprawie z inwestorem i doszliśmy do porozumienia. Wskażemy inwestorowi inną lokalizację, która nie będzie przeszkadzać mieszkańcom”.

- Miasto pozytywnie zaopiniowało plany eksploatacyjne kopalni „Pokój”, które zezwoliły na wydobycie węgla metodą „na zawał” pod Wirkiem, Bykowiną, Nowym Bytomiem i Czarnym Lasem.

- Miasto w kampanii propagandowej ogłosiło rozpoczęcie „inwestycyjnej ofensywy”. Tymczasem ze statystyk Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wynika, że na tle innych miast naszego regionu, Ruda Śląska fatalnie radzi sobie z pozyskiwaniem środków unijnych.

- Po raz pierwszy w historii miasta mieszkańcy podjęli próbę odwołania prezydenta w drodze referendum. Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, ale ponad 16 tys. rudzian powiedziało Grażynie Dziedzic - nie.

- Miesięcznik „Wspólnota” opublikował ranking najoszczędniejszych samorządów w 2011 roku. Ruda Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród… wydających najwięcej na administrację publiczną.

- Pojawiły się pierwsze (nie ostatnie) problemy z oddaniem odcinka trasy N-S. Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wydał zgody na użytkowanie drogi.

- Rudę Śląską odwiedził poseł Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu (wówczas jeszcze Ruch Palikota). Wspólne zdjęcie z Grażyną Dziedzic prawdopodobnie miało osłabić plotki o politycznej izolacji prezydent Rudy Śląskiej.

- Zbigniew Domżalski stracił posadę prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. To była jedna z największych sensacji towarzysko-politycznych tej kadencji. Zbigniew Domżalski, przewodniczący Porozumienia dla Rudy Śląskiej, był pomysłodawcą i organizatorem zwycięskiej kampanii Grażyny Dziedzic. Wcześniej prezydent straciła poparcie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Autonomii Śląska.

2013

- Czarne chmury pojawiły się nad Aquadromem. Ówczesny wiceprezydent Jacek Morek (obecnie prezes spółki) zaapelował do radnych o siedem milionów złotych kolejnego kredytu dla Aquadromu, ponieważ były kłopoty z finansowaniem tej inwestycji.

- Miasto ogłosiło wyniki przetargu na remonty bieżące dróg publicznych. Aż 43 proc. z przeznaczonej na ten cel puli pieniędzy trafiło do firm spoza Rudy Śląskiej.

- 111 tys. zł wyniosła pula nagród za 2012 rok dla ścisłego, kilkuosobowego kierownictwa Urzędu Miasta.

- „Wiadomości Rudzkie” dostały od miasta 175 tys. zł na publikację Rudzkiego Informatora Samorządowego.

- „Prawda” opublikowała wywiad z Mirosławem Truchanem, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląską - Dąbrowskiej „Solidarności”. „Uważam, że Grażyna Dziedzic jest najgorszym prezydentem Rudy Śląskiej od czasu transformacji ustrojowej w Polsce, w 1989 roku” - powiedział Truchan.

- W rankingu wykorzystania środków unijnych, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Ruda Śląska znalazła się na 46 pozycji, spadając w ciągu roku aż o 19 miejsc.

- Podczas otwartego spotkania z prezydent Grażyną Dziedzic, Tomasz Wróbel, młody mieszkaniec naszego miasta, skrytykował Straż Miejską. W kilka dni później z magistratu otrzymał nakaz…przeproszenia Straży Miejskiej na lamach „Wiadomości Rudzki”. Do Rudy Śląskiej wróciły czasy głębokiego PRL, kiedy za krytykę władzy obywatela spotykała kara.

- Grażyna Dziedzic nie dostała od radnych absolutorium za wykonanie budżetu 2012 roku.

- Opublikowano wyniki egzaminów: szóstoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów. Rudzcy uczniowie znaleźli się poniżej średniej wojewódzkiej.

- Po raz drugi mieszkańcy spróbowali odwołać w referendum prezydent Grażynę Dziedzic.

- dr. Tomasz Słupik, znany śląski socjolog, opublikował wyniki badań preferencji wyborczych, m.in. mieszkańców Rudy Śląskiej. Według tych badań, Grażyna Dziedzic nie przejdzie nawet do drugiej tury wyborów.

 

2014

- W ramach środków unijnych, w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim było do wzięcia ponad 50 mln zł na uzbrojenie terenów poprzemysłowych. Gdyby wystartowała Ruda Śląska, byłaby faworytem. Ale nie wystartowała. Pieniądze powędrowały, m.in. do Bytomia, Zabrza, Świętochłowic i Gliwic.

- Jeden z tabloidów napisał, ze wychodzący na wolność pedofil i morderca chce osiedlić się w naszym mieście. Zamiast wyciszyć emocje, prezydent zorganizowała w tej sprawie, w świetle kamer, cykl spotkań z mieszkańcami, które podniosły w mieście temperaturę strachu.

- Wybuchł spór z przedsiębiorcą, który chciał w Rudzie Śląskiej uruchomić zakład do niskotemperaturowej pirolizy gumy. Miasto najpierw dało zgodę na tę inwestycję, a później się z niej wycofało. Przedsiębiorca skierował skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i dwa razy wygrał. Sprawa ma ciekawy ciąg dalszy. Napiszemy o tym w przyszłym wydaniu naszej gazety.

- Wiceprezydent Jacek Morek przestał pełnić dotychczasową funkcję i został prezesem spółki Aquadrom. Nie zmieniło to faktu, że miasto dokłada do parku wodnego kilkanaście milionów złotych rocznie (w ramach poręczenia spłaca kredyt zaciągnięty na budowę i dopłaca do bieżącego utrzymania niedochodowej spółki).

- Do powiększonej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przystąpiło osiem miast z naszego regionu, w tym sąsiednie Bytom i Świętochłowice. Ruda Śląska zrezygnowała z tej szansy.

- Ruda Śląska nie wzięła udziału w zbiorowym przetargu na zakup energii elektrycznej, organizowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny. W ubiegłym roku uczestnicy tego przetargu zaoszczędzili w sumie 13 mln zł.

- Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, miesięcznik „Forum Samorządowe” przygotował ranking skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Ruda Śląska zajęła ostatnie, 39 miejsce.

- Ani jeden z rudzkich projektów nie otrzymał unijnego dofinansowania z puli przeznaczonej na rewitalizację dużych miast. Wcześniej, jeden z regionalnych dzienników na stronach internetowych, pisał, że Ruda Śląska dostanie pieniądze na remont basenu w Nowym Bytomiu. Dziennikarka tej gazety, zajmująca się wtedy sprawami Rudy Śląskiej, pracuje dziś w „Wiadomościach Rudzkich”.

- Po raz kolejny radni nie udzielili Grażynie Dziedzic absolutorium.

- Miesięcznik „Wpólnota” opublikował ranking zamożności miast. W kategorii miast na prawach powiatu Ruda Śląska znalazła się na 41 miejscu. W 2007 roku zajmowaliśmy w tym zestawieniu 12 pozycję.

- Powstał raport oceniający jakość wszystkich polskich samorządów w kadencji 2010 - 2014. W klasyfikacji miast na prawach powiatu zajęliśmy 65, przedostatnie miejsce. Gorzej oceniono tylko Skierniewice.

Jerzy Filar

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search