Informacje

Informacje

Ekologia w szkole!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz siódmy zaprasza do udziału w konkursie: „Zielona Pracownia_Projekt’2021” oraz „Zielona Pracownia’2021”, na które przeznaczył 2,5 mln zł.

Tylko do końca stycznia mają czas przedstawiciele szkół podstawowych i średnich na opracowanie i przesłanie projektu ekologicznej pracowni. Zwycięskie projekty otrzymają nagrody do 10 tys. zł.

Przypomnijmy, że przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Jednocześnie Fundusz zaprasza samorządy oraz jednostki prowadzące placówki oświatowe do udziału w drugim konkursie: „Zielona Pracownia’2021”. W tym przypadku celem jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 40 tys. zł. Tutaj nie trzeba się tak śpieszyć, bowiem wnioski można składać od 1 - 31 marca 2021 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania, którą będzie mogła pozyskać placówka na projekt i stworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych, wyniesie łącznie do 50 tys. zł.

Pierwszy konkurs odbył się w 2015 roku, a Fundusz wydał do tej pory na te cel ponad 10,5 mln zł.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search