Informacje

Informacje

Ekozakątek Pileckiego

Previous Next

"Ekozakątek Pileckiego  tak nazywa się nowa pracownia otwarta w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie. Jej utworzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie 40 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wszystko dzięki wygranej projektu mikołowskiej szkoły w organizowanym co roku przez WFOŚiGW konkursie „Zielona Pracownia”. 10 tyś. zł na remont i doposażenie nowej sali biologiczno-geograficznej dołożyło Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. reprezentujący organ prowadzący mikołowskie liceum: Starosta Mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Mirosława Lewicka. WFOŚiGW reprezentował jego wiceprezes Adam Lewandowski.

W uroczystościach uczestniczyły również uczennice z "Pileckiego" oraz dyrektor a także wicedyrektor tej szkoły: Renata Grzegorczyk i Aleksandra Stodółka. Obecni byli współpracujący z placówką przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Botanicznego, m.in. jego dyrektor Piotr Kojs.

W trakcie otwarcia licealistki zaprezentowały możliwości multimedialnej tablicy i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do nauki biologii oraz geografii. Jest to druga w naszym powiecie uruchomiona w ostatnich dniach taka pracownia. Wcześniej "Zielona Pracownia" otwarta została w ZSP w Ornontowicach.

Źródło: aktualności powiatu mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search