heading article

Informacje

Informacje

Elektroniczna rewolucja

Mikołowski magistrat rozpoczął wdrażanie innowacyjnego oprogramowania we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Nowe narzędzie będzie służyło nauczycielom, dyrektorom, uczniom, ale przede wszystkim rodzicom. Oprogramowanie umożliwi połączenie wiedzy i doświadczenia nauczycieli z zastosowaniem w praktyce nowoczesnych technologii informatycznych w procesie nauczania.

To nie jest tylko dziennik elektroniczny. To również narzędzie, które pozwala na prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w formie elektronicznej zgodnie z wszystkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oprogramowanie umożliwia nadzór pedagogiczny dyrektora placówki nad nauczycielami. Platforma edukacyjna służy zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wspiera pracę sekretariatu szkolnego, ogranicza biurokrację, unowocześnia komunikację między rodzicami, nauczycielami i uczniami. Oprogramowanie umożliwi także Urzędowi Miasta analizę, weryfikację oraz porównanie procesu nauczania we wszystkich szkołach. Z kolei rodzice otrzymają możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka oraz kontaktu z nauczycielami za pomocą elektronicznych wiadomości. Uczniowie natomiast mogą, m.in. korzystać z wersji elektronicznych lektur i weryfikować plany lekcji.

 

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa:
Dążymy do profesjonalizacji systemu oświaty w podległych nam placówkach oraz staramy się doposażyć szkoły w jak najlepsze narzędzia służące edukacji młodego pokolenia. Chcemy, by mikołowskie szkoły były jak najlepiej wyposażone, by uczniowie korzystali z nowoczesnych rozwiązań, a nauczyciele wykorzystywali w pracy edukacyjnej takie pomoce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje. Dyrektorom staramy się zapewnić jak najlepsze narzędzie do weryfikowania i nadzorowania procesu nauczania w placówkach oraz ułatwienia zarządzania. Natomiast rodzicom umożliwiamy weryfikację osiągnięć dziecka. Wprowadzenie oprogramowania przyniesie korzyści wszystkim, począwszy od uczniów, poprzez nauczycieli, rodziców a na dyrektorach placówek kończąc.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search