heading article

Informacje

Informacje

Elektrownia Rybnik w polskich rękach!

W dniu 13 listopada 2017 r. sfinalizowano transakcję pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej 19 maja 2017 r.

27 października 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dał zielone światło do przejęcia aktywów EDF –u  przez  Polską Grupę Energetyczną  S.A., w tym co najważniejsze dla  Śląska przejęcia Elektrowni Rybnik.  Dziś, 13 listopada 2017 roku następuje oficjalne podpisanie umowy przejęcia Elektrowni i Elektrociepłowni  Rybnik przez nowego właściciela.

Odkupienie przez Polską Grupę Energetyczną od Francuzów Elektrowni Rybnik wraz z ośmioma elektrociepłowniami w największych polskich miastach to dobra i korzystna decyzja dla Polski. Zrepolonizowanie energetyki na Śląsku wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków. Grupa PGE skorzystała ze świetnej okazji i dzięki kupionym aktywom umocni swoją pozycję na rynku energii oraz zostanie niekwestionowanym liderem rynku ciepła.

PGE stawia na rozwój nowych obszarów budowania biznesu, poprzez zaangażowanie we wsparcie start-upów, tworzenie ekosystemu elektromobilności w Polsce i akwizycję usług. Jest liderem na rynku energii i teraz również na rynku ciepłowniczym, będzie liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju wg deklaracji Prezesa PGE Henryka Baranowskiego. Co najważniejsze PGE S.A. jest gwarantem ciągłości pracy zakładów i ich dalszego rozwoju. Z nadzieją oczekujemy na Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która – zgodnie z zapowiedziami – będzie zawierać plan rozwoju Elektrowni Rybnik.

Grupa PGE, jak przystało na lidera, ma pomysł jak rozwijać ekologiczny biznes, jakim jest produkcja prądu i ciepła jednocześnie. Zapowiadane inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę jakości powietrza w wielu polskich miastach.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Parlamentarzyści Podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej  oraz Komisji Skarbu i Energii wspierali działania Ministra Energii i Prezesa Zarządu PGE.

Izabela Kloc
Przewodnicząca Komisji ds. UE Sejmu RP
Przewodnicząca Podkomisji ds. polityki energetycznej UE Sejmu RP
Komisja Skarbu i Energii Sejmu RP

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search