heading article

Informacje

Informacje

Gimnazjaliści w hucie i w ogrodzie

Previous Next

Stu czterdziestu jeden gimnazjalistów z klas trzecich szkół powiatu mikołowskiego wzięło udział w dniach otwartych Huty Szkła „ORZESZE”. Uczniowie mogli zapoznać się z technologią produkcji opakowań szklanych, warunkami pracy i płacy w hucie. Uzyskali również informacje dotyczące zawodu: TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA oraz kształcenia w zawodzie: OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Kształcenie uczniów będzie przebiegało pod patronatem orzeskiej huty, która nie tylko gwarantuje rzetelne zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, ale dostarczy również szkole wyposażenie dydaktycznie do pracowni teoretycznej nauki zawodu, opłaci instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wyposaży uczniów w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, przysługujące na danym stanowisku pracy. Na terenie huty powstały dwie pracownie, w których będą odbywać zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia oraz nagrody. Dzięki zwiększonej liczby godzin języka angielskiego absolwenci znajdą także zatrudnienie w zakładach CAN PACK S.A na całym świecie.

Po zwiedzeniu huty gimnazjaliści autokarami zostali przewiezieni na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Tutaj uczniowie zapoznali się z nowymi kierunkami kształcenia: technik ogrodnik – architektura krajobrazu i ogrodnik (florysta i greenkeeper), które proponuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. W drugiej, bardziej praktycznej części spotkania młodzież mogła poznać specyfikę zawodu ogrodnika. W trakcie krótkich warsztatów i zwiedzania części Ogrodu usytuowanej w Mikołowie – Mokrem, młodzież dowiedziała się, co to są ogrody tarasowe, jak dbać o byliny, jak rozpoznać miejsce szczepienia rośliny. Edukatorzy ŚOB zachęcali młodych ludzi do wybrania tego ciekawego kierunku kształcenia, uświadamiając, jaki wachlarz możliwości zatrudnienia będzie miała osoba, która wybierze ten kierunek. Przede wszystkim wspominali, że po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej ŚOB daje gwarancje zatrudnienia, a to w dzisiejszych czasach jest ogromnym atutem wyboru przyszłego zawodu.

Opinie gimnazjalistów potwierdzały celowość organizacji dni otwartych w zakładach pracy, dlatego organizatorzy zapowiadają kontynuację ich w latach następnych oraz rozszerzenie listy zakładów, w których odbędą się dni otwarte dla absolwentów gimnazjum, by ułatwić im wybór przyszłego zawodu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search