heading article

Informacje

Informacje

Jubileusz PCPR

W MDK w Łaziskach Górnych odbył się jubileusz 20-lecia funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

 

Kiedy tworzono PCPR pracowało w nim pięć osób. Obecnie zatrudnionych jest 24, zaś obecna siedziba przy ul. Chopina w Łaziskach jest trzecią lokalizacją. Jednak w ciągu tych dwóch dekad, nie tylko przybywało pracowników i zmieniano siedziby, ale przede wszystkim zmieniały się zadania z jakimi musieli zmierzyć się pracownicy PCPR. Właśnie temu poświęcone było wystąpienie dyrektor Mirelli Banaś, która przybliżyła zarówno strukturę tej jednostki jak i zadania, które przed nią stoją.

 

- Przed nami wiele pracy, ale my się pracy się nie boimy. Wiem, że przed nami stoi również wiele wyzwań, ale też osiągnięć i sukcesów – mówiła dyrektor Mirelli Banaś, dziękując wszystkim którzy wspierali i wspierają pracowników PCPR w ich pracy. Szczególne podziękowania skierowała do trzech starostów, obecnego Mirosława Dużego oraz jego poprzedników Henryka Jaroszka i Eugeniusza Wycisło. Słowa wdzięczności popłynęły również w stronę samorządowców, przedstawicieli sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej adopcyjnych, szkół i organizacji społecznych.

 

Z okazji jubileuszu wyróżnieni zostali także pracownicy PCPR, złożono również życzenia dalszych sukcesów wszystkim pracownikom Centrum
Źródło: Aktualności Powiatu Mikołowskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search