heading article

Informacje

Informacje

Komendant bez papierów?

Komendant mikołowskiej straży miejskiej nie ukończył podstawowego szkolenia. Zdaniem MSWiA takie szkolenie jest od lat, bez wyjątków obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych strażników miejskich w Polsce.

Zdaniem samego komendanta (byłego policjanta) wszystko jest w porządku. Twierdzi on, że ma dokumenty potwierdzające swoje racje, ale póki co ich nie udostępnił. W zamian za to zaproponował spotkanie w celu „szerszego omówienia tematu”. Co ciekawe w Urzędzie Miasta co najmniej jedno spotkanie już się odbyło, ale zamiast wyjaśnić sprawę, postanowiono zamieść ją pod dywan. Interesujące jest również stanowisko sekretarza Urzędu. Jakub Jarząbek uzasadniając fakt, iż komendant nie ukończył szkolenia powołuje się na nieobowiązujące od… ponad 8 lat (!) zarządzenie Komendanta Głównego Policji z 2001 roku. Problem w tym, że przepisy, na podstawie których to zarządzenie wydano zostały uchylone w 2004 roku, a od 2009 roku obowiązują już nowe, które dotyczą wszystkich zatrudnionych strażników miejskich.

Czyżby urzędowi prawnicy nie znali prawa?

Zgodnie z przepisami strażnik miejski w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia musi ukończyć podstawowe szkolenie. W trakcie dwumiesięcznego kursu strażnicy poznają specyfikę pracy. 200 godzin wykładów i 50 godzin zajęć praktycznych ma sprawić, że poziom ich wiedzy i kwalifikacji będzie nie tylko wysoki, ale również jednolity w całym kraju. Szkolenie ukończyli wszyscy mikołowscy strażnicy za wyjątkiem… komendanta. Mimo to burmistrz przedłużył mu umowę o pracę.

Zdaniem MSWiA zatrudnienie obliguje nowo zatrudnionego do odbycia szkolenia podstawowego, niezależnie od tego, czy uprzednio służył w Policji, czy też w innej formacji. Stanowisko komendanta należy do katalogu stanowisk strażniczych, a służba w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu czy Państwowej Straży Pożarnej, nie stanowi o doświadczeniu i wiedzy na temat specyfiki zadań straży gminnych.

Minister Brudziński nie będzie jednak ingerował w lokalne, mikołowskie sprawy.tu strażą miejską zawiaduje burmistrz. to typowa formacja samorządowa.

Jak długo jeszcze burmistrz będzie trzymał komendanta bez prawa do wykonywania czynności strażnika? Sytuacja jest patowa. Strażnik miejski musi ukończyć szkolenie w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia. Czasu nie da się cofnąć, więc nawet ukończenie kursu teraz niczego nie zmieni.

Na koniec warto jeszcze zapytać: gdzie są mikołowscy radni, gdzie komisja rewizyjna, której zadaniem jest kontrolowanie burmistrza?

Artur Wnuk

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search