Informacje

Informacje

Kościelna wieża jak nowa

W lutym Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach otrzymała dotację z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na renowację pokrycia dachu wieży kościoła w wysokości 49 tys. zł.

Środki te zostały przeznaczone na montaż, wynajem i zdemontowanie rusztowań niezbędnych do przeprowadzonych prac dekarskich związanych z wymianą pokrycia dachu wieży. Reszta ze środków z darowizny została przeznaczona na zakup drewnianych krokwi oraz blachy tytanowo-cynkowej. Pozostałą część kosztów pokryła parafia.

W trakcie prac, które rozpoczęto 11 maja w kuli (pod krzyżem na szczycie wieży) znaleziono kapsułę czasu. W środku znajdowały się informacje z 1963 r. i 2009 r.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej renowacji było umocowanie wysokiego na 3 m i ważącego 100 kg krzyża na wyremontowanej wieży.

Ks. proboszcz Grzegorz Lech dołączył do kapsuły czasu dane z bieżącego roku.Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search