heading article

Informacje

Informacje

Krzysztof Jakubiec, radny Obywatelskiego Komitetu Samorządowego: Trwa inwestycyjny ruch na Kamionce

- Jako radny z Kamionki, jak Pan ocenia rozwój swojej dzielnicy?

- Kamionka pięknieje i rozwija się w szybkim tempie, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę trudne czasy, jakie nastały dla samorządów. Inflacja, rosnące ceny energii i coraz wyższe stawki w branży budowlanej nie pozostają bez wpływu na plany samorządów, ale mimo tego na Kamionce trwa inwestycyjny ruch.

- Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

- Trwa realizacja trzeciego etapu budowy chodnika i wymiany jezdni na ul. Plebiscytowej. To ważna i oczekiwana inwestycja, która ma wpływ nie tylko na komfort, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców. Jej koszt wynosi ponad dwa i pół miliona złotych, czyli nie jest to małe zadanie. Zakres prac obejmuje między innymi kompleksową przebudowę jezdni na długości 340 metrów. Powstanie też kanalizacja deszczowa oraz chodnik na odcinku ponad pół kilometra.

- Co jeszcze?

- Oczekiwaną na Kamionce inwestycją jest także gruntowny remont ulicy Świerkowej. Oprócz oczywistych korzyści i udogodnień dla mieszkańców, ważnym efektem tej modernizacji będzie poprawa bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Ulica Świerkowa jest wąska i uniemożliwiała przejazd pojazdów pogotowia czy straży pożarnej. Po remoncie znikną takie problemy. Miasto ma już gotowy projekt. Teraz czekamy już tylko na uprawomocnienie się decyzji ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej). Inwestycja ruszy w przyszłym roku. Jednocześnie przygotowujemy się do gruntownej przebudowy ulicy Jagodowej. Projekt wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami będzie gotowy w przyszłym roku.

- Tematem, który często pojawia się w rozmowach mieszkańców Kamionki jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z budową nowej sali gimnastycznej?

- Jest to jedna z najpilniejszych potrzeb naszej dzielnicy, choć trzeba sobie też zdawać sprawę ze skali i kosztów tego przedsięwzięcia. Miasto przygotowuje już studium wykonalności dla tej inwestycji. Na przyszły rok planowane jest projektowanie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search