Informacje

Informacje

Kto z tarczą, kto na tarczy

Dopóki w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a w Mikołowie Stanisław Piechula trudno liczyć, aby miasto dostało od państwa coś więcej, niż wymagają tego przepisy. Inne miejscowości naszego powiatu nie będą miały tak pod górkę przy staraniach o pieniądze z tarczy antykryzysowej.

Samorządy mocno dostały po kieszeni z powodu koronawirusa i chwytają się wszelkich sposobów, aby podreperować gminne budżety. W kryzysowych czasach, najpewniejszym źródłem zewnętrznych pieniędzy jest rząd. Premier Mateusz Morawiecki uruchomił drugą transzę tarczy samorządowej. Podobnie, jak za pierwszym razem, do wydania jest 6 mld zł. Różnica polega na kryterium przydziału. W lipcu na wsparcie mogły liczyć wszystkie samorządy, a wysokość dotacji obliczano na podstawie specjalnego algorytmu. Teraz jest inaczej. Premier i powołana przez niego komisja dzielić będą po swoim uważaniu. Podstawą jest wniosek, w którym samorządy muszą opisać, na co konkretnie planują wydać rządowe pieniądze. Do Warszawy, z całej Polski płyną wnioski o kasę na drogi, mosty, oczyszczalnie, domy kultury itp. Na pewno nie dostaną wszyscy bo 6 mld zł, choć niemało i tak stanowi zaledwie kroplę w morzu samorządowych potrzeb. Jakie będą kryteria? Teoretycznie powinni dostać najbardziej potrzebujący. W praktyce decydujący będzie tzw. czynnik polityczny. Tradycja dawania w pierwszej kolejności swoim sięga początków polskiej demokracji i nie ma powodu, aby obecny rząd coś w tej materii zmieniał. Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w żadnej z miejscowości powiatu mikołowskiego, ale nie ma też tutaj specjalnych wrogów - z jednym wyjątkiem. Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że otoczenie premiera Morawieckiego dobrze zapamiętało wizytę w Mikołowie 10 lipca i show, jakie zgotował burmistrz Stanisław Piechula. Pod tym względem politycy mają pamięć doskonałą. Podobno, choć Mikołów jest mały, jego burmistrz trafił na taką samą półkę partyjnych wrogów, co prezydenci Rafał Trzaskowski (Warszawa) i Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk). Oczywiście, burmistrz Piechula może odbierać to jako zaszczyt i liczyć na order od samego Borysa Budki, kiedy Platforma Obywatelska wróci do władzy. Na razie jest jak jest, czyli PiS rządzi. Oczywiście, mamy nadzieję, że się mylimy w tych kalkulacjach i Mikołów coś jednak dostanie z drugiej tarczy.

Wnioski zgłoszone przez miejscowości powiatu mikołowskiego do drugiej tarczy samorządowej.

Łaziska Górne

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.
 • Przebudowa cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego.

Orzesze

 • Przebudowa ul. Brzozowej w Jaśkowicach wraz z oświetleniem.
 • Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Woszczycach wraz z oświetleniem.
 • Budowa odcinka drogi ul. Spokojnej w Zawiści wraz z oświetleniem.
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Zacisze w Zawiści wraz z oświetleniem.
 • Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1.
 • Budowa sali sportowej

Mikołów

 • Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu osiedla Mickiewicza.
 • Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury.
 • Budowa sześciooddziałowego Przedszkola nr 6 w Borowej Wsi.
 • Budowa parkingu przy Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury 45.
 • Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego.
 • Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Stawowej 2.
 • Przebudowa zaplecza szatniowo - socjalnego kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3. Maja 38.

Ornontowice

 • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia.
 • Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji.
 • Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej.
 • Budowa boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem.
 • Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej.

Gmina Wyry

 • Rozbudowa świetlicy i modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Gostyni.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search