Informacje

Informacje

Łaziska Górne dostały ponad 400 tys. zł z Metropolii

Projekty ekologiczne w Łaziskach Górnych cieszą się z roku na rok ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Mowa zarówno o dotacjach miejskich na wymianę urządzeń grzewczych, czy projekcie dofinansowanym ze środków UE na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych. Do tego dojdzie teraz kwota 422 949,00 zł ze środków „Metropolitarnego Programu działań́ na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021” na inwestycje proekologiczne.

Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Realizacja programu przyczyni się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, kotłów gazowych, kotłów olejowych, pieców zasilanych paliwem stałym, wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych; na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search