Informacje

Informacje

List otwarty senator Izabeli Kloc

GÓRNICY I MIESZKAŃCY ŚLĄSKA NIE NABIORĄ SIĘ NA URZĄDZONY PRZEZ RZĄD EWY KOPACZ KUKIEŁKOWY TEATRZYK.

Od stycznia 2015 roku  w zamiast  realizacji programów naprawy sektora górnictwa węgla kamiennego oraz działań osłonowych dla regionu obserwujemy wyreżyserowany przez rząd teatr pustych obietnic i pozornych działań.

Poza kupowaniem czasu do październikowych wyborów, które odbywa poprzez kolejne dosypywanie pieniędzy do branży  górniczej, nie przygotowano żadnego  planu systemowych działań służących  naprawie sytuacji  w sektorze górnictwa kamiennego.

Główną przyczyną dramatycznej sytuacji sektora górnictwa jest błędna polityka regulacyjna rządu przejawiająca się m.in. brakiem strategii działania sektora wydobycia i produkcji energii z węgla ,bierne poddanie się nieracjonalnej i szkodliwej polityce klimatycznej UE oraz fatalne zarządzanie kopalniami. Nie bez znaczenia jest również fakt, że spółki skarbu państwa z sektora wydobywczego i marnotrawstwo środków.

To, co w dniu dzisiejszym rząd Ewy Kopacz nazwał sukcesem jest posunięciem pijarowskim i taktycznym.

Spółka Towarzystwo Finansowe Silesia, która  skutecznie w latach poprzednich zajmowała się likwidacją przemysłu stoczniowego i  hutniczego, przejęła kontrolę nad Kompanią Węglową i jej ogromnym majątkiem. Spółka ta dopiero po dokapitalizowaniu akcjami PGNiG, PGE i PZU będzie w stanie finansowo wesprzeć działalność Kompanii Węglowej SA, która bez ciągłego dosypywania pieniędzy nie jest w stanie funkcjonować.

Kompromitująca właściciela i zarząd KWSA strategia działania, którą można skwitować stwierdzeniem „po nas chodźmy potop” spowodowała wojnę cenową na krajowym rynku, zdławienie jakichkolwiek inwestycji i realne pogorszenie efektywności produkcji. Pracownik w KWSA wydobywa dzisiaj zaledwie 1,5 tony węgla na dobę. To wydajność jak w XIX wieku, gdy korzystano wyłącznie z ręcznych narzędzi. Przychody Kompanii spadły do poziomu z 2006 rok, zaś koszty pozostały w roku 2015.

To wszystko sprawiło, że już w II kwartale 2015  KWSA miała 750  mln straty na sprzedaży i zapewne przekroczy ona w tym roku 1,5 mld.  Sprzedaż około 100 zł  poniżej kosztów produkcji  spowodowała, że zabrakło już w październiku pieniędzy na wypłaty. Spółka potrafi wygenerować z przychodów zaledwie 50% potrzebnych na działalność pieniędzy.

Spółka aby dotrwać do przyszłego roku potrzebuje przynajmniej 800 mln złotych i to będą pieniądze przejedzone, gdyż nie ma mowy o żadnych inwestycjach czy robotach przygotowawczych. Eksperci szacują, że w 2016 roku potrzebny będzie kolejny 1 mld złotych aby uchronić Spółkę od upadłości.

Najbardziej wydajne ściany się skończyły, trwa bratobójcza wojna cenowa na wyniszczenie a rząd nie ma żadnego pomysłu na tę sytuację. To obraz jaki po sobie zostawi na Śląsku rząd Ewy Kopacz. To jest droga donikąd. To jest droga do upadłości!

Jedyną alternatywę dla tej szkodliwej polityki PO stanowi program Prawa I Sprawiedliwości. To jedynie silna i reprezentująca nurt patriotyzmu gospodarczego partia ma mapę drogową dla branży, w którym Państwo jako właściciel zasobów i przemysłu wydobywczego, kierując się odpowiedzialnością i odwagą wobec KE, oraz podejmie działania w interesie utrzymania suwerenności energetycznej Polski i miejsc pracy na Śląsku.

Izabela Kloc
Senator RP
Mikołów, 30.09.2015
Województwo Śląskie

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search