heading article

Informacje

Informacje

Łukasz Osmalak, lider Polski 2050 w powiecie mikołowskim: Jesteśmy przeciwnikami niszczącej wojny polsko-polskiej.

- Czym jest Polska 2050?

- Polska 2050 jest ruchem społecznym, łączącym ludzi zainteresowanych działalnością społeczną, charytatywną, a także polityczną. Każda forma działalności ma swoją, uregulowaną formę prawną. Dla działalności społecznej jest to stowarzyszenie Polska 2050. Dla działalności politycznej będzie to partia. Bez względu jednak na zainteresowania, zapraszamy w nasze szeregi wszystkich ludzi dobrej woli chcących zmieniać swoje otoczenie w gminie, powiecie, jak i szerzej - w kraju.

- Co robicie w powiecie?

- Przez dwa lata działalności zorganizowaliśmy dużo akcji społecznych - zbiórki dla schronisk dla zwierząt, sprzątanie śmieci. Nasi wolontariusze pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Nasza reprezentacja polityczna w Radzie Powiatu Mikołowskiego i Radzie Miejskiej Mikołowa czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów samorządu. Jesteśmy zwolennikami koncyliacyjnego podejścia do polityki samorządowej, która może przez to jest mało widowiskowa, ale dzięki temu możemy uniknąć zbędnych konfliktów i załatwić więcej spraw dla naszych lokalnych społeczności. Nie znaczy to oczywiście, że w sytuacji gdy widzimy jakieś błędy czy rzeczy do poprawy to o nich nie mówimy. Natomiast jesteśmy przeciwnikami niszczącej wojny polsko-polskiej. Przy tej okazji chcę podziękować kolegom radnym - Michałowi Rupikowi, Karolowi Szyszce oraz Michałowi Kopańskiemu za ciężką pracę w samorządzie i ruchu PL2050.

- Jakie macie plany na wybory samorządowe w 2023 roku?

- Jako Polska 2050 będziemy startowali z pewnością w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, gdzie wybory do rad miejskich są w systemie proporcjonalnym oraz do rady powiatu. Będziemy też wystawiać kandydatów na burmistrzów w Mikołowie, Łaziskach oraz Orzeszu. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest w gminie Wyry i gminie Ornontowice. Jeśli chodzi o gminę Wyry to oczywiście kolega Michał Kopański jest w pełni przygotowany merytorycznie do ubiegania się o fotel wójta i z pewnością sprawdziłby się w tej roli. Żadne decyzje jednak w tym względzie nie zostały jeszcze podjęte. Michał jest bardzo zaangażowany w tworzenie struktur partyjnych i osobiście wolałbym, aby spróbował swoich sił w polityce ogólnokrajowej. W przypadku Ornontowic rozmowy z potencjalnymi kandydatami są dopiero przed nami.

- Jakie plany macie na politykę ogólnokrajową?

- Z pewnością będziemy chcieli brać aktywny udział w wyborach parlamentarnych. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje formuła w jakiej będziemy startować, ale takie decyzje zawsze są podejmowane na szczeblu zarządu krajowego ugrupowania. Bez względu na wszystko posiadamy jednak osoby merytorycznie przygotowane do startu w wyborach, które sprawdziły się już w działalności społecznej oraz samorządowej. Mamy nadzieję na dobry wynik.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search