Informacje

Informacje

Mateusz Handel: dobrej reklamy nie musi być dużo

Na lutowej sesji mikołowscy radni podjęli tzw. uchwałę krajobrazową. Ustala ona zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Określa gabaryty, standard jakościowy i rodzaj materiałów z jakich mogą być wykonane.

Po wejściu uchwały w życie będzie można zająć się również tymi nośnikami, które zamontowane zostały nielegalnie. Reklamy rozstawione „na dziko” to jedno, kolejny problem stwarzają te nośniki, które lata świetności i przydatności mają już dawno za sobą. Regulacje zawarte w uchwale krajobrazowej dają miastu narzędzie pozwalające uporządkować miejską przestrzeń. Standaryzując wygląd, rozmiar i sposób w jaki reklama ma się prezentować. 

Szczelne wypełnianie miejsc publicznych różnego rodzaju reklamami doczekało się już nawet swojego pojęcia – tzw. reklamoza, dotyczy niestety również Mikołowa.

W jej efekcie reklamodawcy osiągają się skutek odwrotny do zamierzonego. Kilkanaście tablic najczęściej w pstrokatych kolorach zamontowanych na elewacji budynku rozprasza uwagę potencjalnego odbiorcy i zamiast zachęcać go do skorzystania z usług pozostawia w nim poczucie chaosu reklamowego. Również te przydrożne, gęsto ustawione w formie banerów, tablic lub reklam mobilnych, odciągają uwagę kierowców od tego na czym, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, powinni się skupić. Odsłonięcie przestrzeni publicznej i uporządkowanie miejskiego krajobrazu jest punktem wyjścia nowego prawa miejscowego.

W myśl uchwały miasto podzielone jest na strefy.

Stare miasto, śródmieście, obszary produkcyjno-usługowe, tereny poza obwodnicą miasta a także obszary położone w sąsiedztwie głównych dróg i skrzyżowań. Dla każdej z nich przewiduje się zróżnicowane regulacje. Niedopuszczalne będzie np. sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna, drzwi lub charakterystyczne detale architektoniczne budynku.

Aby ułatwić przedsiębiorcom jak i twórcom reklam dostosowanie się do zmian wynikających z uchwały Urząd Miasta przygotował szereg materiałów promocyjnych.

Opracowany został przewodnik po uchwale reklamowej prezentujący zasady sytuowania reklam, strona internetowa na której sprawdzimy jakie zmiany dotyczą konkretnego adresu. Można będzie liczyć również na pomoc konsultanta. Zapisy zawarte w uchwale dotyczą zarówno nowych reklam jak i tych, które istnieją już przestrzeni miejskiej. Zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

- Mikołów nie walczy z reklamą jako taką ani nie kwestionuje sensu jej istnienia. Nie mamy też najmniejszych intencji utrudniania prowadzenia działalności przedsiębiorcom i osobom świadczącym usługi w naszym mieście. Jednak wyznaczenie standardów dla nośników reklamowych obecnych w miejskiej przestrzeni jest konieczne aby tę przestrzeń uporządkować, to nasz cel numer jeden. – mówi Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search