Informacje

Informacje

Mikołów „gra” w zielone - 10 milionów złotych na inwestycje ekologiczne.

Mikołów – ogród życia. To znane mieszkańcom hasło promocyjne. Śląski Ogród Botaniczny bez wątpienia jest wizytówką Mikołowa. Władze miasta doceniają ten fakt i chcą czerpać z jego potencjału. Ekologiczny kierunek rozwoju Mikołowa został w ostatnich latach mocno zaznaczony. Burmistrzowie mają ambicje uczynić miasto miejscem, w którym kwestie ochrony środowiska są traktowane co najmniej na równi z nowymi inwestycjami, o ile nie silniej.

Aby tak mogło się stać, zacieśniono współpracę na linii Urząd Miasta – Ogród Botaniczny. Właśnie przyniosła ona wymierne efekt w postaci blisko 10 000 000 złotych, pozyskanych na inwestycje z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury. To najwyższe dofinansowanie takiego projektu w kraju.

- Z wykształcenia oraz zamiłowania jestem też przyrodnikiem i nawet kiedy jeszcze nie byłem burmistrzem, już marzyłem i rozmyślałem jak można by zmieniać Mikołów w zielone i kwitnące miasto. Od kiedy jestem burmistrzem wspólnie wszyscy realizujemy taki kierunek rozwoju miasta. W tym projekcie udało się połączyć wiele wspaniałych pomysłów, choć przyznam, że najbardziej cieszę się z bezpiecznej ścieżki pieszo-rowerowej do Ogrodu Botanicznego i Bujakowa, którą planowałem już od pierwszej swojej kadencji. Długo jednak trwało pozyskiwanie terenu, a dopiero teraz udało się pozyskać dofinansowanie i przedsięwzięcie może wreszcie być realizowane – cieszy się burmistrz Stanisław Piechula.

- Jestem wielkim entuzjastą projektów ekologicznych. Uważam, że nie ma od nich odwrotu. Staram się postępować pro-środowiskowo zarówno prywatnie, jak i w życiu zawodowym. Przy każdej nowej inwestycji staramy się szukać takich rozwiązań, które nie będą uciążliwe dla środowiska lub przy których uciążliwość ta będzie maksymalnie zredukowana. Otrzymane dofinansowanie to świetna informacja dla wszystkich mieszkańców, już nie mogę doczekać się realizacji naszego projektu – nie kryje radości Mateusz Handel zastępca burmistrza Mikołowa.

Droga do tak pokaźnej dotacji nie była łatwa, ale właśnie konsekwencja i upór opłaciły się. W sierpniu 2020 Mikołów - ogród życia i Śląski Ogród Botaniczny po miesiącach intensywnych przygotowań złożyły wniosek o dofinansowanie szeroko zakrojonego projektu ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze Norweskie). – Dziesiątki godzin pracy nad projektem, analizy i szukanie właściwych rozwiązań zostały docenione. To właśnie nasze miasto otrzymało najwyższą kwotę dofinansowania w kraju (dokładnie 9 925 821,39 złotych, a cały projekt (wraz z naszym wkładem własnym) ostatecznie wyniesie aż 11 677 437 złotych – mówi Mateusz Handel który osobiście koordynuje projekt.

Zadanie jest rozległe i zawiera wiele poddziałań, a wszystkie będą w pozytywny i ekologiczny sposób oddziaływać zarówno na tereny miasta jak i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów wzbogaci się między innymi o:

 • zielone przystanki – w 4 lokalizacjach stanie 5 wiat przystankowych, a tereny wokół nich pokryte zostaną roślinnością – pozwoli to obniżyć temperaturę, zniwelować tzw. wyspy ciepła, poprawiając przy tym jakość powietrza i mikroklimat. Zielone wiaty pomogą również w retencji wód opadowych,
 • częściowo zacienioną płytę rynku - dzięki nasadzeniu 17 drzew i niezbędnemu systemowi nawadniania,
 • ścieżkę rowerową od Mokrego wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego do Bujakowa,
 • błękitno-zielone zmiany zajdą w Parku Planty – nawierzchnia alejek wymieniona zostanie na mineralną, przyjazną środowisku, odtworzone zostaną krzewy wokół alejek, zrekultywowany będzie staw przy basenie, a na odnowionym niedawno stawie przy Dużych Plantach zamontowana zostanie fontanna napowietrzająca,
 • powstanie Park Trzech Pokoleń i Park Kieszonkowy na ul. Bandurskiego,
 • zielony parking przy Starostwie Powiatowym,
 • łąka kwietna na Wygodzie,
 • ogród deszczowy przy ul. Krawczyka,
 • rabata z miododajnych roślin na deptaku za Strażą Pożarną,
 • lepiej wykorzystana będzie energia słoneczna – w mieście pojawią się tzw. zielone ładowarki i lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii,

Sporo będzie się dziać również na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego:

 • system retencji wód zostanie odnowiony i wzmocniony, zagospodarowane będą wody deszczowe, rozwinie się bioróżnorodność w przestrzeni ŚOB,
 • przebudowany zostanie parking - nowy z zieloną przepuszczalną nawierzchnią, filtrować będzie wody opadowe,
 • system zagospodarowania wód deszczowych zasilany będzie panelami fotowoltaicznymi,
 • fragment Ogrodu zmieni się w zieloną, terenową salę edukacyjną,
 • w okolicach placu zabaw nad chodnikami pojawią się pergole obniżające odczuwalną temperaturę powietrza,
 • przywrócona zostanie pojemność retencyjna i walory krajobrazowe XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem.

Wszystkie wymienione zadania wykonywane będą etapami. Gotowe mają być przed zakończeniem 2023 roku. Zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Śląskim Ogrodzie Botanicznym powstały zespoły do pracy nad projektem. Ich zadania koordynowane są przez zastępcę burmistrza Mateusza Handla. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wszystkie nasadzenia oraz inwestycje w retencje wód, pomogą niwelować skutki ocieplania klimatu. Miasto myślące o ekologii to miasto przyjazne, zarówno dla mieszkańców jak i całego ekosystemu. Warto iść tą drogą.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search