Informacje

Informacje

Mikołowscy policjanci wyróżnieni

Mundurowi z mikołowskiej komendy: nadkom. Anna Musioł, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji oraz asp. szt. Adrian Górski, z Referatu ds. Przestępczości Gospodarczej zostali odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. Odznaczenia wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Stróże prawa odebrali także gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego. Wszystko to przy okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbyły się w Katowicach – w Międzynarodowym Centrum.

Odznaka została ustanowiona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2000r., na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji. Nadawana jest policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search