heading article

Informacje

Informacje

Mikołowska policja podsumowała 2021 rok

W garnizonie mikołowskim  podsumowano służbę za 2021 rok. Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie wraz ze swoim zastępcą omówił osiągnięcia policjantów podległej mu jednostki i przedstawił statystykę oraz poziom bezpieczeństwa, który wypracowano w minionym czasie. W odprawie w formie wideokonferencji, oprócz kierownictwa komendy, uczestniczyli, między innymi, przedstawiciele lokalnego samorządu.

 

Szef mikołowskich policjantów omówił stan kadrowy jednostki. Stan etatowy garnizonu mikołowskiego (na dzień 31.12.2021 r.) to 176 etatów policyjnych i 24 pracowników cywilnych. W minionym roku przyjęto do służby 10 funkcjonariuszy. Garnizon wzbogacił się o 4 nowe oznakowane radiowozy, z czego aż trzy zostały dofinansowane przez wszystkie jednostki samorządu. Nadkom. Klimczak zreferował osiągnięcia na gruncie przestępczości kryminalnej. Rok 2021 to 1480 stwierdzonych przestępstw, a ponad 71% z nich to przestępstwa wykryte. Znacząco zmniejszyła się ogólna liczba przestępstw stwierdzonych. Miniony rok to także mniej kradzieży z włamaniem, spadek liczby rozbojów oraz bójek i pobić. W ramach prowadzonych postępowań karnych śledczy zabezpieczyli u przestępców mienie o wartości blisko 850 tysięcy złotych. Jak podkreślił komendant -  bardzo ważną kategorią, na której skupiają się obecnie funkcjonariusze, jest zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz czynności wobec osób poszukiwanych listami gończymi. Zastępca komendanta wskazał, iż każdego dnia policjanci w całym powiecie mikołowskim legitymują średnio 110 osób, kontrolują 45 pojazdów, wykonują 33 badania trzeźwości, przeprowadzając tym samy 39 interwencji i ujawniając 61 wykroczeń. W całym roku liczba osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień to 754, do innych placówek - 37. Odnotowano też 1137 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, z czego najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. W minionym roku na terenie powiatu realizowano szereg profilaktycznych przedsięwzięć: "Mamo! Tato! Tutaj jestem", „Bezpieczna droga do szkoły”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz podejmowaną wspólnie ze Starostwem Powiatowym kampanię "Pomosty - Łączymy pokolenia". Nadkom. Rudolf nie mógł pominąć wyjątkowo ważnej części działań Policji podejmowanych w związku pandemią wirusa SARS COV-2. W 2021 roku podjęto z tego powodu 4897 interwencji. Kontrole miejsc osób przebywających na kwarantannie oraz w izolacji realizowali funkcjonariusze wszystkich komórek komendy i podległych komisariatów. Do tego tematu wrócimy w marcowym wydaniu „Naszej Gazety”.

zdjęcie: budynek Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search