Informacje

Informacje

Moto rady Autokliniki - Kolejny bacik

Ustawodawca w zakresie Kodeksu Drogowego nigdy nie był tak aktywny, jak w ostatnich czasach. Od 17 września wchodzą nowe zmiany, które odczują kierowcy często łamiący przepisy. Wprawdzie od 1 stycznia obowiązuje zmieniony taryfikator mandatów, wchodzące zmiany dotyczą przyznawania punktów karnych i o wiele łatwiej będzie można stracić prawo jazdy.

Obecnie maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie wynosi dziesięć, od 17 września zwiększy się do 15. Nowe przepisy przewidują taką karę tylko w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań, takich jak:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu na.
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręcającemu w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Inne będą również zasady przydzielania punktów karnych dla kierowców jeżdżących zbyt szybko. Od 17 września "punktowa" kara za przekroczenie dopuszczalnej prędkości będzie wynosić:

 • o 11–15 km/godz. będą 3 pkt karne (dziś 2 pkt)
 • o 16–20 km/godz. —  3 pkt karne (dziś 2 pkt)
 • o 21–25 km/h — 6 pkt karnych (dziś 4 pkt)
 • o 26–30 km/godz.  —  6 pkt karnych (dziś 4 pkt)
 • o 31–40 km/godz.  — 1 0 pkt karnych (dziś 6 pkt)
 • o 41–50 km/godz. —  13 pkt karnych (dziś 8 pkt)
 • o 51–60 km/godz.  —  15 pkt karnych (dziś 10 pkt)
 • o 61–70 km/godz.  —  15 pkt karnych (10 pkt)
 • o 71 km/godz. i więcej  —  15 pkt karnych (10 pkt)

Przy tym „karomierzu” łatwiej będzie uzyskać dużą liczbę punktów karnych. Doświadczeni kierowcy po przekroczeniu liczby 24 oczek muszą ponownie zdawać egzaminy, posiadający uprawnienia krócej niż rok, stracą dokument po przekroczeniu 20 punktów. Co jednak najważniejsze, po wejściu w życie nowych przepisów punktów karnych nie będzie można likwidować poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach, a punkty zostaną wymazane po dwóch latach od uiszczenia mandatu.

Wchodzące zmiany mają być kolejnym krokiem zwiększającym bezpieczeństwo na drogach. Tym razem będzie to uderzenie w tych kierowców, którzy konsekwentnie łamią przepisy. Od 17 września o wiele łatwiej mogą stracić prawo jazdy. Pewnie to dobry kierunek, ale ja czekam też na ustawy poprawiające infrastrukturę drogową, mającą nie mniejszy wpływ na bezpieczeństwo.

Jerzy Paja

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search