Informacje

Informacje

Na zdrowie!

W stosunku do średniej z lat 2017-2019 w ubiegłym, pandemicznym roku powiat mikołowski wydał aż o 168 proc. więcej na ochronę zdrowia. W ogólnopolskim rankingu to najlepszy wynik z województwa śląskiego.

Analizując skutki pandemii dla finansów samorządowych komentatorzy skupiają się najczęściej na stronie dochodowej. Szacują, w jakim stopniu utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki uderzyły miasta i powiaty po kieszeni. To oczywiście bardzo ważna wiedza, ale nie zapominajmy, że skutki pandemii odnoszą się także do strony wydatkowej. Trudno je oszacować dokładnie, a nawet wyliczyć wszystkie sektory, w których dodatkowe wydatki się pojawiły. Może to odnosić się na przykład do oświaty, gdzie nadprogramowe koszty wywołało organizowanie zajęć online, a potem przygotowanie pracy szkół po powrocie dzieci do klas.

- Tym razem przyjrzymy się jednak wydatkom najbardziej bezpośrednio powiązanym ze zwalczaniem pandemii - na służbę zdrowia. Wprawdzie większość kosztów bieżących pokrywa NFZ, ale wiemy, że w niektórych sytuacjach udział budżetów samorządowych jest znaczący. W mediach opisywane były spektakularne przypadki włączania się Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakupy dodatkowego sprzętu czy środków ochrony sanitarnej. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki był wymiar liczbowy (finansowy) tego zaangażowania. Czy wpłynęło ono znacząco na strukturę wydatków samorządowych? - piszą eksperci pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, które przygotowało „zdrowotny” ranking. Wypadliśmy rewelacyjnie. Sklasyfikowano 314 powiatów, a mikołowski zajmuje
12 miejsce, najwyższe z województwa śląskiego.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search