heading article

Informacje

Informacje

Najważniejsza jest rodzina

Rozmowa z Barbarą Prasoł, wójtem Gminy Wyry.

- Co przyniesie 2017 rok mieszkańcom Gminy Wyry?
- Przede wszystkim będziemy dalej budować kanalizację sanitarną, która jest największą inwestycję w naszej gminie. Pozostały jeszcze do zrobienia odcinki od nowego kościoła w Gostyni aż po ul. Akacjową, ul. Miarowa z obu stron oraz końcówka ulicy Rybnickiej aż do granic z Orzeszem wraz z przyległymi ulicami. Prace te zamierzamy wykonać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE, a ściślej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie powstanie około 15 kilometrów kanalizacji w obrębie aglomeracji i poza nią. Podczas prac dochodzi czasami do sytuacji, że na „drodze” inwestycji stoją domy, których nie ma w naszej dokumentacji projektowej. Jeżeli dotyczy to dewelopera, to szukamy porozumienia, aby on wykonał projekt sieci, a my budujemy kanalizację. Tak jest szybciej i daje możliwość włączenia do aglomeracji maksymalnej liczby domów. Podobną procedurę stosujemy w stosunku do prywatnych właścicieli nieruchomości, jeśli wykażą taką chęć.

 

- Część domów i tak pozostanie poza siecią…
- To nieuniknione, bowiem przez cały czas zarówno gmina, jak i osoby prywatne sprzedają grunty pod budowę domów. Nasza, mała gmina zajmuje 34 miejsce w kraju pod względem dodatniego salda migracji i pierwsze miejsce w województwie. Myślę, że liczba mieszkańców stale będzie rosła, bowiem nasza polityka stwarzania rodzinom dogodnych warunków do budowy domu czy też rozwoju, sprzyja osiedlaniu się.

- Jesteście gminą przyjazną rodzinie?
- O tak. Utrzymujemy charakter gminy wiejskiej, spokojnej znajdującej się na obrzeżach aglomeracji katowickiej, ale jednocześnie oferującej infrastrukturę zapewniającą wygodne życie. Oprócz tego organizujemy imprezy adresowane do całych rodzin, m.in. zawody narciarskie, biegi, rajdy czy festyny. Takie podejście do sprawy zyskuje aprobatę mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy w ubiegłym roku zarezerwowaliśmy ślizgawkę w Tychach dla mieszkańców - wstęp był za darmo, to w ciągu dwóch godzin odwiedziło lodowisko aż 300 osób. Pod koniec ubiegłego roku nasze starania zauważono w województwie, ponieważ zajęliśmy trzecie miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie”.

- Przyrost mieszkańców, to także potrzeba nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach…
- To spore wyzwanie dla nas. W gminie działa prywatny żłobek i dwa niepubliczne przedszkola, a ponadto dwie, gminne placówki przedszkolne, a i tak mamy problemy lokalowe. I zapewne, kolejny rok z rzędu będziemy musieli utrzymywać przedszkole w starym budynku w Wyrach, bowiem część dzieci sześcioletnich pozostanie w przedszkolu.

- Były przecież plany rozbudowy przedszkola w Gostyni?
- Tak i nadal są. Ale musimy zorganizować remont w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu odczuły go dzieci. To przedszkole dla 125 dzieci, których nie ma gdzie przenieść na czas remontu. Po rozstrzygnięciu przetargu musi powstać taki harmonogram prac, by najcięższe roboty były wykonane w czasie wakacji. A zakres prac jest spory, bo to remont kapitalny (wymiana instalacji, sieci, okien, drzwi), adaptacja tarasu na kolejną salę oraz termomodernizacja.

- W tej sytuacji będzie pani chyba gorąco namawiała rodziców sześciolatków, by posłali dzieci do szkoły…
- Oczywiście, bowiem nasze szkoły są doskonale przystosowane dla sześciolatków. Na pewno część dzieci pozostanie w przedszkolach, ale mam nadzieję, że uda się utworzyć choć po jednej klasie pierwszej w przyszłym roku szkolnym 2017/2018 w Gostyni i Wyrach. To zdecydowanie odciąży nasze przedszkola.

- Obecnie wprowadzane zmiany przez rząd nie wpłyną na organizację oświaty w gminie?
- U nas nie będą to zmiany rewolucyjne. Obecne Zespoły Szkół zostaną zamienione na Szkoły Podstawowe. Ubędzie nam za dwa lata jeden rocznik, ale w naszym przypadku to dobrze, bowiem na niedostatek dzieci nie możemy narzekać. Planujemy także w 2017 roku wykonanie dokumentacji budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole w Wyrach. Kiedy będzie już gotowa, to będziemy się starać o dofinansowanie budowy ze środków zewnętrznych. Wówczas polepszymy warunki naszym dzieciom do uprawiania sportu. Planujemy w tym roku także przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy świetlicy szkolnej w Gostyni.

- A co z remontem ul. Pszczyńskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 928?
- Jesteśmy dobrej myśli, bowiem dokumentacja techniczna już powstała i zapisane w niej rozwiązania na pewno ograniczą oddziaływanie transportu na domy stojące wzdłuż ul. Pszczyńskiej. A jej przebudowa nadal jest w planach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jeżeli przyznane zostaną fundusze na jej remont, z nowej perspektywy unijnej, to prace może rozpoczną się najwcześniej na początku 2018r. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

- Życzymy realizacji wszystkich planów. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search