heading article

Informacje

Informacje

Nominacje i podziękowania

Previous Next

W starostwie mikołowskim odbyła się narada dyrektorów szkół z wicestarostą Markiem Szafrańcem oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz przed nadchodzącym rokiem szkolnym.

Omawiano problemy i nowe wyzwania. Wcześniej jednak odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na stanowiska dyrektorów, które z rąk wicestarosty odebrali: Teresa Stasik - Szyszka, ZSP w Ornontowicach, Renata Grzegorczyk - II LO w Mikołowie im. rotmistrza Witolda Pileckiego - i Radosław Tarczoń z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Wręczono równie podziękowanie dyrektor Irenie Radomskiej z I LO im. Karola Miarki w Mikołowie za długoletnią pracę.

W obecności władz powiatu oraz dyrektorów szkół akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego oraz ślubowanie złożyły: Jadwiga Gorol – Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Katarzyna Kucharska – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search