Informacje

Informacje

Nowa firma zajmie się zimowym utrzymaniem dróg

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że wypowiedział umowę  firmie, która dotychczas miała dbać zimą o stan dróg powiatowych w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Wyrach.

Firma ta wygrała  ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ponieważ zaoferowała konkurencyjną cenę i złożyła komplet wymaganych dokumentów. Niestety okazało się, że nie potrafi sprostać stojącemu przed nią zadaniu, stąd też decyzja Zarządu Powiatu o zerwaniu z nią umowy i powierzeniu tego zadania następnemu wykonawcy.  Jest nim lokalna firma SAKEM najlepiej znająca newralgiczne punkty w naszym powiecie, pod względem zapewnienia przejezdności, z którą 28 grudnia podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Mikołowa, Łazisk Górnych i Wyr.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search