Informacje

Informacje

Nowy rok i nowi policjanci

W ramach ostatniego w 2020 roku naboru do służby, szeregi mikołowskiej Policji zasiliło pięciu nowych mundurowych. Uroczystą rotę ślubowania złożyli w sali odpraw budynku przy ulicy Rymera. To właśnie tutaj większość z nich będzie pełnić służbę po zakończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego. Ze względu na stan epidemiologiczny, świętowanie tego dnia w jednostce przybrało skromniejszy niż zwykle charakter.

W miniony poniedziałek ( 18 stycznia) o godzinie 11:30 w jednej z sal mikołowskiej komendy pojawili się posterunkowi: Michał Opoka, Łukasz Sipak, Michał Ferdyn, Kamil Markowski oraz Dawid Niesporek. To młodzi mieszkańcy Żor i Tychów, którzy właśnie rozpoczynają życiową przygodę z policyjnym mundurem. Choć ich twarze przysłonięte były maseczkami, radość i dumę ze wstąpienia w szeregi "granatowych" nietrudno było sobie wyobrazić. W obecności szefa mikołowskich stróżów prawa oraz pozostałych członków kierownictwa i pracownika kadr posterunkowi zobligowali się by strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli i chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, nadkom. Dariusz Klimczak odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nowych policjantów wręczył legitymację służbową i pogratulował wyboru zawodu. Komendant życzył każdemu z nich powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie przestrzegając jednocześnie, że każdego dnia, bez względu na okoliczności, obowiązują ich zasady etyki zawodowej, których łamanie godzi w wizerunek całej formacji.

Przed nowymi funkcjonariuszami kilkumiesięczne przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę na terenie Mikołowa oraz w Komisariacie Policji w Łaziskach Górnych.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search