Informacje

Informacje

O budżecie Gminy Wyry na 2022 rok // Rozmowa z wójt Barbarą Prasoł

Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2022. Planowane dochody w nadchodzącym roku wyniosą 53 002 000 zł, a wydatki 61 981 223 zł. Gmina przeznaczy na inwestycje 17 678 906 zł. W głosowaniu, podczas grudniowej, XXXVII sesji Rady Gminy Wyry uchwałę dotyczącą budżetu poparło 14 radnych.

- Jak ocenia Pani tegoroczny budżet?

- Jest jednym z trudniejszych budżetów, które przyszło nam stworzyć. Zawiera w sobie bardzo wiele niewiadomych, jak chociażby dochody, które są jego zasadniczą częścią.

- Dlaczego tegoroczne dochody gminy są taką niewiadomą?

- Na budżet gminy składają się dochody i wydatki. I te dwie wielkości powinny się równoważyć. Tyle ile pozyskujemy, tyle wydajemy. Niestety, nasz budżet w tym roku nie będzie budżetem zrównoważonym. Zamknie się deficytem budżetowym, na co składa się wiele czynników. Najważniejszym z nich jest zmiana przepisów związanych z tzw. Polskim Ładem, czyli nowym planem gospodarczym, który wszedł w życie 1 stycznia.

- Jak wpłynie on na dochody gminy?

- W 2022 roku planowana wielkość dochodów to ponad 53 mln zł. Prawie 50% tych środków to dochody własne gminy. Składają się na nie głównie podatki, które płacimy, opłaty za odpady, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych czyli tzw. PIT i od osób prawnych, czyli CIT. Zasadniczą zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest to, że udziały gminy w PIT zostały zaprojektowane z góry. Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy informację, że środki będziemy dostawać w równych, miesięcznych ratach. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że otrzymywaliśmy je również w ratach miesięcznych, ale ich wysokość była uzależniona od faktycznych wpływów z tego tytułu, czyli pobranych od naszych mieszkańców zaliczek na podatek dochodowy. Można powiedzieć, że jedynymi dochodami, na które jeszcze mamy bezpośredni wpływ są podatki lokalne, czyli te których stawki uchwala rada gminy. Wpływy z tych podatków w 100% zasilają dochody budżetu gminy. Jeśli chodzi o wysokość opłaty za odpady, nie przewidujemy zmiany cen w tym roku. Nadal mieszkańcy będą płacili 29 zł od osoby. Zachowane zostaną również ulgi za kompostowanie we własnym zakresie, a także zniżka dla nieruchomości zamieszkiwanych przez więcej niż 5 osób.

- Czy gmina będzie musiała w tym roku dopłacić do systemu gospodarki odpadami?

- Szacujemy, że będziemy musieli zabezpieczyć na to około 600 tys. zł z budżetu, czyli do każdego mieszkańca dopłacimy około 6 zł. Podwyżce w przyszłym roku ulegną jedynie stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, co wiąże się ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Możliwe, że to spowoduje zrównoważenie naszego systemu gospodarki odpadami.

- Jak wygląda kwestia planowanych wydatków gminy w przyszłym roku?

- Mamy do wydania prawie 62 mln zł. Ponad 17 mln zł stanowią wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone na inwestycje. Natomiast pozostałe ponad 70% budżetu to wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy. Naszym największym wydatkiem jest oświata. To aż 38% i ponad 23 mln zł przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, a od tego roku również na utrzymanie nowej sali sportowej w Wyrach.

- Subwencja oświatowa pokrywa wszystkie koszty?

- Nie, subwencja oświatowa na 2022 rok wyniesie 11 811 295 zł. Jest to o 1,3 mln zł więcej niż w tym roku, ale różnica i tak jest ogromna. Cieszymy się, bo z roku na rok zwiększa nam się liczba uczniów i przedszkolaków. W tym roku szkolnym osiągnęliśmy ich rekordową liczbę - aż 885 uczniów. To o 42 więcej w stosunku do poprzedniego roku. Liczba 450 przedszkolaków utrzymuje się w gminie już od jakiegoś czasu.

- Jakie są inne największe wydatki gminy?

- Kolejny ogromny wydatek stanowi pomoc społeczna. Jeszcze do maja 2022 roku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy wypłacać 500+. Również istotne są transport i łączność. W tej kategorii mamy zarezerwowane środki zarówno na drogi, duże inwestycje, które ruszą z nowym rokiem, jak również dopłatę do komunikacji publicznej realizowanej przez Związek Transportu Metropolitalnego. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczymy około 1 130 000 zł. Liczę na to, że w przyszłym roku uda się w końcu uruchomić nową przyspieszoną linię autobusową M12, którą dojedziemy z Gostyni, przez Wyry, Łaziska Górne i Mikołów, bezpośrednio do Katowic. W naszym budżecie istotny jest również udział wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wydamy na to około 5 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa to około 5% planowanych wydatków, natomiast około 8% wynoszą koszty funkcjonowania administracji publicznej. W związku z tym, że gmina emitowała obligacje komunalne, ponosimy także opłaty związane z obsługą tzw. długu publicznego. Jednak dzięki tym środkom, które już wcześniej pozyskaliśmy z obligacji, udało się nam wiele inwestycji zakończyć, oddać i nasi mieszkańcy mogą już z tego korzystać.

- Jakie będą największe inwestycje w gminie w 2022 roku?

- Na pewno takimi zadaniami będzie przebudowa ulic Zawodzie i Dworcowej w Wyrach. Są to inwestycje bardzo długo wyczekiwane przez naszych mieszkańców. Ich realizacja rozpocznie się już niebawem. Myślę, że do marca uporamy się z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla termomodernizacji gminnych, mieszkalnych budynków komunalnych, a później będziemy mogli wybierać wykonawcę, który będzie to zadanie realizował. Planowane zakończenie tej inwestycji to 2023 rok. Rozpoczęła się już przebudowa szkoły w Gostyni, a wkrótce w obu gminnych szkołach pojawią się podwieszane sufity akustyczne, które spowodują, że komfort nauki będzie nieporównywalnie wyższy. Liczę, że do wakacji uda się też otworzyć plac zabaw i pumptrack za gostyńską szkołą. Mamy zaplanowane środki (ponad 500 tys. zł) na dalszą wypłatę dotacji w ramach gminnego programu ograniczania niskiej emisji. Obecnie, do naszych inwestycji udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości ponad 13 mln zł. Przygotowujemy się do składania kolejnych wniosków o dotacje. W kolejnych latach naszym priorytetem będą drogi w Wyrach. Będziemy starali się także pozyskać środki na dokończenie kanalizacji sanitarnej w Gostyni.

- Czy zapowiadane podwyżki cen m.in. energii i gazu, a także wzrost najniższego wynagrodzenia wpłyną na budżet gminy w 2022 roku?

- Dla naszych wydatków bieżących ma to dość istotne znaczenie. Z natury jestem optymistką, mam jednak realne obawy, czy środki które zabezpieczyliśmy w tym budżecie nam wystarczą. Być może będziemy musieli wprowadzić większe oszczędności. Priorytetem jest jednak to, aby nie działo się to kosztem wydatków majątkowych, co w praktyce oznacza rezygnację z zaplanowanych inwestycji. Oby tak się nie stało, ale taka obawa niestety istnieje. Inne sposoby ograniczania wydatków na razie na bieżąco analizujemy. Wstępnie rozmawialiśmy już, m.in. o modernizacji naszego oświetlenia ulicznego i montażu lamp LED. Rada uchwaliła budżet, więc teraz będziemy przygotowywali do niego szczegółowy układ wykonawczy. Nie należy się jednak do tego budżetu tak bardzo przywiązywać, ponieważ w ciągu roku stale się on zmienia.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Karolina Kopacz

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search