Informacje

Informacje

Pierwszy ranking finansów samorządowych po wybuchu pandemii

Epidemia koronowirusa odbiła się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na ich wytrzymałość i adaptacyjność do trudnych warunków. Jak poszło gminom powiatu mikołowskiego?

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Daje to gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Zestawienie przygotowano w oparciu o siedem wskaźników:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Sposób oceny jest dosyć skomplikowany, ale naukowcy przełożyli wszystkie zmienne na jeden czytelny wskaźnik cyfrowy, który pozwolił sklasyfikować samorządy.

Wszystkie miejscowości sklasyfikowano w kilku kategoriach, według struktury administracyjnej i liczby ludności. Mikołów, Orzesze i Łaziska Górne znalazły się w gronie gmin miejskich. W skali kraju jest ich 236, w tym 29 z naszego województwa. W tabeli prezentujemy, jak spisały się śląskie miejscowości.

Ornontowice i Wyry

Dwie z gmin powiatu mikołowskiego sklasyfikowano w kategorii gminy wiejskie. W sumie jest ich 1533. Wyry zajęły 499 miejsce z indeksem 2,376. Ornontowice uplasowały się na 738 miejscu z punktacją 2,228.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search