heading article

Informacje

Informacje

Piotr Buras: Zapomniane Paniowy

Burmistrz przypisuje „swoim” radnym cudze pomysły.

Ile jeszcze mamy czekać na rozbudowę szkoły?

Ilu ludzi musi zginąć, aby miasto zbudowało chodnik przy ul. Przelotowej?

 

Czytając „Gazetę Mikołowską” natknąłem się na informację, dotyczącą wyposażenia ujęcia Rusinów w system mieszania wody. Bez wątpienia inwestycja jest niezwykle potrzebna, gdyż wielokrotnie już mieszkańcy Paniów oraz innych sołectw zgłaszali problemy zbyt dużej zawartości kamienia w dostarczanej wodzie. Ma to kolosalny wpływ na urządzenia AGD. Długotrwałe działanie twardej wody na tego rodzaju sprzęt, przyspiesza ich zużycie i skraca żywotność.

 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie cynizm burmistrza, a raczej propaganda wyborcza.

 

W 2017 roku na zebraniu wiejskim w Paniowach wystąpiłem do burmistrza o rozwiązanie problemu twardej wody poprzez zastosowanie zmiękczacza, bądź mieszania wody z ujęcia Rusinów z wodą z GPW. Można się natknąć również na interpelacje niektórych radnych w tej sprawie. Natomiast z całą pewnością nie można powiedzieć, iż ojcem tej inwestycji jest radny Remigiusz Kuś, którego Burmistrz obecnie tak przedstawia (robiąc sobie wspólne zdjęcie przy mieszaczu wody). Aczkolwiek nie ma co się dziwić, gdyż radny Remigiusz Kuś to obóz obecnego burmistrza, a kampania musi się przecież toczyć. Rok wyborczy jest również dobrym czasem podsumowywania inwestycji przeprowadzonych w ostatnich czterech latach w dzielnicach i sołectwach naszej gminy. Jeszcze dziś brzmi mi w uszach program wyborczy burmistrza z roku 2014, w którym to zapewniał o wyrównywaniu niedoinwestowanych rejonów naszej Gminy. Jednym z tych rejonów z całą pewnością jest sołectwo Paniowy.

 

Przyglądając się finansom wydanym na poszczególne dzielnice i sołectwa odnosi się wrażenie, że burmistrz zapomniał o Paniowach.

 

Może warto przypomnieć, że my również należymy do Mikołowa. W Paniowach Gmina Mikołów (wliczając w to Budżet Obywatelski) przez ostatnie cztery lata wydała tylko 185 tysięcy złotych. Pomimo tego, że na zebraniach wiejskich były składane wnioski między innymi o rozbudowę szkoły i przedszkola, remonty i rozbudowę dróg, budowę chodników itd., żadna z propozycji nie została zrealizowana. Burmistrz, mimo składanych wniosków, zlekceważył mieszkańców naszej miejscowości, nie robiąc w tej sprawie nic. Co prawda, w ostatnim czasie zainicjował rozbudowę szkoły, lecz tylko w niewielkim zakresie i moim zdaniem są to tylko nerwowe ruchy spowodowane gorączką wyborczą, niż rzeczywistym dbaniem o mieszkańców Paniów. Konieczna jest zatem taka rozbudowa budynku, dzięki której będzie możliwe przyjęcie dzieci przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniowach. Istniejące tam przedszkole było projektowane dla pomieszczenia wyłącznie trzydzieściorga pięciorga dzieci. Obecnie do placówki uczęszcza ponad pięćdziesięcioro przedszkolaków, co powoduje że dzieci zmuszone są do korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej. Raczej nie wzbudza wątpliwości fakt, że pomieszczenia te nie są do tego przystosowane i nie spełniają odpowiednich warunków zapewniających dziecku należyte bezpieczeństwo. Istniejąca sytuacja jest dużym zagrożeniem dla przebuwających tam dzieci. Odbywające się zajęcia na terenie remizy strażackiej, mimo sprawowanej pieczy nad dziećmi oraz starań nauczycieli, w dalszym ciągu budzą wielkie kontrowersje dotyczące zarówno kwestii higienicznych, jak i pożarowych. Mając na sercu dobro dzieci, prawidłowy i wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców Paniów, winniśmy zatem gwarantować im stabilizację i sprzyjającą atmosferę do nabywania wiedzy i umiejętności, a nie nieustanne zmiany lokalowe, które jedynie przyczyniają się do wzbudzania w dzieciach braku poczucia bezpieczeństwa.

 

Kolejnym rażącym przykładem beztroski burmistrza jest brak chodnika przy drodze wojewódzkiej 925 (ul. Przelotowa) w kierunku Bujakowa. Ile jeszcze musi wydarzyć się tam wypadków, aby władze miasta zareagowały? Czy dalej muszą tam ginąć piesi, bo i takie tragedie miały tam miejsce. Burmistrz najwyraźniej nie ma ochoty na dyskusje czy negocjacje z zarządcą drogi w tym rejonie. Pomimo że pan Krzysztof Rogalski, który jest naszym radnym i sołtysem złożył interpelację w tej sprawie, jednak do tej pory nie otrzymał odpowiedzi, a temat nadal nie został rozwiązany.

 

Burmistrz powinien działać dla dobra mieszkańców wsłuchując się w ich potrzeby. Natomiast obecnie są to tylko obietnice, a pomysły są urzeczywistniane głównie w innych sołectwach i dzielnicach Mikołowa. Mieszkańcy naszego sołectwa niestety w planach są pomijani, a ich dobro i inwestycje publiczne spychane są na dalszy plan. Niestety niesłusznie, ponieważ mieszkańcy Paniów także tworzą miasto Mikołów.

 

Biorąc to wszystko pod uwagę uważam, że nadszedł czas na zmiany i nowego burmistrza.

 

Mam nadzieję, że nowy włodarz Mikołowa wsłucha się w potrzeby naszego sołectwa i poczyni większe starania, aby ludziom żyło się lepiej. Mam również nadzieję, że mieszkańcy sołectwa postawią na ludzi rozsądnych, sprawdzonych i odpowiedzialnych oraz nie nabiorą się na piękne i do tej pory niezrealizowane obietnice.

 

Piotr Buras
Członek zarządu i skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach
oraz członek Rady Sołeckiej sołectwa Paniowy.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search