Informacje

Informacje

PŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Previous Next

W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach z firmą Pol-Am-Pack S.A. oddział Huta Szkła „ORZESZE” w Orzeszu, po raz kolejny podczas tegorocznych wakacji odbyły się płatne praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów ZSP w Ornontowicach.

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Rafał Kwiatkowski z klasy II i Mateusz Słupik z klasy I w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz Kamil Żołnicki z klasy I w zawodzie technik technologii szkła.

Uczniowie podczas odbywania miesięcznej praktyki poznali w sposób bardziej szczegółowy cały zakład, poszczególne działy i główne etapy produkcji szkła opakowaniowego. Mieli możliwość obserwowania jak funkcjonuje na co dzień zakład produkcyjny, jak wygląda harmonogram prac na poszczególnych stanowiskach mających kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości produkcji.

Pod nadzorem i przy pomocy fachowców, uczniowie zdobywali wiedzę w jaki sposób m.in. odczytywać dokumentację technologiczną i interpretować wyniki z otrzymanych badań. Zapoznali się z podstawową dokumentacją branżową, dokumentami normatywnymi i systemowymi.

Oprócz uzupełnienia wiedzy teoretycznej o praktyczną zakresu produkcji opakowań szklanych, zdobycia dużego bagażu doświadczeń i umiejętności, które niewątpliwie będą pomocne w trakcie egzaminu zawodowego i późniejszej pracy zawodowej, każdy uczeń otrzymał od firmy Pol-Am-Pack S.A. oddział Huta Szkła „ORZESZE”  gratyfikację finansową.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search