Informacje

Informacje

Po co nam Metropolia?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kwadratowych, 2,3 mln mieszkańców, 240 tysięcy firm i przedsiębiorstw. Mikołów od początku jest jej częścią. Mija właśnie 5 lat istnienia Metropolii. Warto wiedzieć jakie są kierunków działań tego związku, a także jakie korzyści z członkostwa wynikają dla Mikołowa.

Gdyby zamknąć misję GZM w jednym zdaniu byłoby to podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań. Główne obszary działania Metropolii to planowanie przestrzenne, transport, inwestycje infrastrukturalne, strategiczne gospodarowanie odpadami, rozwój gospodarczy i rozwój zrównoważony.

Transport publiczny

Obszarem, w którym odnotowujemy ogromne korzyści z naszej przynależności do Metropolii jest szeroko pojęty transport publiczny. Mam tu na myśli zrównoważoną mobilność miejską, a więc transport kolejowy, autobusowy, rowerowy, a także potrzebną infrastrukturę, badania zachowań mobilnościowych czy wspólny bilet. W organizacji bieżącego transportu GZM odciąża nas organizując „Metrolinie” - przyspieszone połączenia autobusowe między miastami. Jest ich 10, a docelowo mają być 32. Są w pełni utrzymywane przez Metropolię, nie obciążają naszego budżetu. Jedna z tych linii biegnie z Tychów przez Mikołów do Gliwic. Niedługo powinny pojawić się także szybkie połączenia do Katowic i Rudy Śląskiej.

GZM bierze na siebie trudne zadanie stworzenia kolei metropolitalnej. Chcemy rozwijać zbiorowy transport szynowy, jako najbardziej ekologiczny. Mikołów ma być elementem tworzonej sieci, w związku z tym jesteśmy liderem programu Kolej+. Metropolia pokrywa nasz wkład własny w tym projekcie, a jest to kwota ogromna, której sami nie byli byśmy w stanie zapłacić. Efektem programu ma być dodatkowe połączenie kolejowe na linii Katowice – Orzesze (wzdłuż istniejącej linii).

Wspólny bilet

Dzięki Metropolii od 2019 mamy wspólny bilet, nie tylko na autobusy, trolejbusy i tramwaje, ale także na pociągi Kolei Śląskich i Polregio. Wprowadzono także darmowe przejazdy autobusami dla dzieci i młodzieży (posiadających kartę ŚKUP).

W dziedzinie transportu publicznego istotną rolę odgrywa aspekt ekologiczny. Metropolia inwestuje w autobusy z napędem wodorowym, pojazdy zasilane energią elektryczną i mobilne stacje ładowania. Promowany jest również rower - a nie tylko jako element rekreacji, ale środek transportu. W ramach projektu powstaje metropolitalna sieć wypożyczalni rowerowych – będzie również w Mikołowie. Złożyliśmy także wniosek o budowę velostrady z Mikołowa do Tychów.

Fundusz solidarności

Dzięki naszemu członkostwu w GZM-ie jesteśmy beneficjentami funduszu solidarności. Powstaje on ze składek członkowskich, a jego środki są wykorzystywane do niwelowania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym miast i gmin członkowskich. Mikołów korzysta zarówno ze środków funduszu solidarności, jaki i środków Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a otrzymane fundusze przekraczają wysokość wpłacanych przez nas składek, co czyni Mikołów tzw. beneficjentem netto. Środki te wspomogły nas przy budowie II etapu centrum przesiadkowego, termomodernizacji budynków w naszym mieście czy dopłatach do wymiany nieekologicznych pieców. Mikołów otrzymuje także środki na zabezpieczenie wkładu własnego w programie ekologicznym Stop Smog.

Tańszy gaz i energia

Ogromną korzyścią dla nas – szczególnie w tych niepewnych i trudnych czasach, napędzanych inflacją i rosnącymi cenami mediów – jest możliwość grupowego zakupu gazu i energii elektrycznej. Wraz z 28 innymi gminami w 2021 roku podpisaliśmy umowę na zakup gazu i energii elektrycznej na dwa lata. Oznacza to, że jeszcze w roku 2023 będziemy korzystać z w/w mediów po cenach z 2021 roku, a to powinno przynieść kilkumilionowe oszczędności, jeśli chodzi o ogrzewanie naszego zasobu mieszkaniowego.

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to związek, w którym 41 włodarzy miast pracuje na partnerskich zasadach nad wspólnym celem: by na Śląsku i Zagłębiu żyło się dobrze i wygodnie i żeby nasz region mógł być konkurencją dla największych Metropolii w Europie. Jestem dumny, że Mikołów od samego początku jest częścią tego wielkiego przedsięwzięcia. Poniżej opisuję dlaczego warto być w Metropolii i jakie korzyści z tego tytułu ma Mikołów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search