Informacje

Informacje

Podnosimy komfort życia mieszkańców

Rozmowa z Barbarą Prasoł, Wójtem Gminy Wyry.

- Mieszkańcy Gminy Wyry po raz kolejny obdarzyli Panią zaufaniem i wybrali Wójtem. Poprzednia kadencja obfitowała w liczne inwestycje podnoszące jakość życia, a czego tym razem mogą się spodziewać mieszkańcy?
- Zaufanie jakim mnie obdarzyli mieszkańcy to zobowiązanie dla mnie, by nadal rozwijać naszą gminę. Mam rozległe plany, ale muszę się liczyć z wysokością naszego budżetu i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Na pewno będziemy kontynuować budowę kanalizacji – środki już zostały nam przyznane, jeszcze przed wyborami – teraz musimy zdążyć w kilka miesięcy położyć ponad 7 kilometrów rur. Rozpisaliśmy przetargi i podzieliśmy inwestycję na dwa zadania, by zdążyć do połowy 2015r.W planach jest kanalizacji ulic w Wyrach: Wagonowej, Magazynowej, a w Gostyni: łuczników. W planach mamy także dokończenie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy będą mieli nowy garaż i zmodernizowany budynek. Ponadto przymierzamy się, by na terenie obiektu sportowego klubu Fortuny powstał nowy budynek socjalno-sportowego z szatniami, węzłem sanitarnym i dodatkowymi urządzeniami sportowymi. Mamy już projekt, którego powstanie sfinansowali sponsorzy – teraz możemy zacząć budować. Musimy pozyskać fundusze zewnętrzne na inwestycję, mamy kilka pomysłów, jeden to dotacja z Ministerstwa Sportu.

- Budowa kompleksu sportowi-rekreacyjnego w Gostyni miała sporo przeciwników…
- O tak, ale tylko do momentu otwarcia obiektu. Teraz wszyscy są zadowoleni, a mieszkańcy chcą mieć podobny przy Zespole Szkół w Wyrach. Tu też planujemy boisko, zaplecze, miejsce rekreacyjne, może też i małą halę sportową. Okazuje się, że powstawanie właśnie takich obiektów podnosi znacząco jakość życia w gminie i mieszkańcy oczekują od nas, że będziemy o tym pamiętać. Tak samo jest z przedszkolami. Zbudowaliśmy nowe przedszkole w Wyrach i teraz mieszkańcy Gostyni oczekują inwestycji w tym zakresie.

- Zamierzacie budować przedszkole w Gostyni?
- Nie, chcemy zmodernizować i rozbudować już istniejący obiekt. Pierwotnie chcieliśmy dobudować piętro, ale okazało się, że konstrukcja budynku nie jest do tego przystosowana, a więc poszerzymy go o dwie sale, zmodernizujemy, ocieplimy trochę zmienimy jego rozkład i będzie jak nowe. Koszt to około 4 mln zł – już staramy się o fundusze z zewnątrz. Tu też powstanie wspólny parking dla domu kultury, przedszkola i Zagrody Śląskiej.

- Przed wyborami było głośno o wspólnym projekcie Gminy Wyry, Łaziska Górne, Orzesze, a dotyczącym komunikacji kolejowo-autobusowej…
- Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie uda się nam zrealizować, bowiem daje ono naszym mieszkańcom nowe możliwości w dotarciu, m.in. do Katowic, Tychów. Coraz trudniej jest nam poruszać się samochodami, bowiem dojeżdżamy do rogatek Katowic czy Tychów, Rybnika i utykamy w korkach. Pomysł wykorzystania istniejącej już infrastruktury kolejowej i powstaniu w Wyrach punktu przesiadkowego, by mieszkańcy mogli szybko i sprawie przez Tychy dotrzeć do okolicznych miast jest nie tylko działaniem na rzecz usprawnienia komunikacji miejskiej, ale też i ekologicznym. Jest to jednak przedsięwzięcie, wymagające współdziałania wszystkich gmin naszego powiatu oraz starostwa, tylko to gwarantuje powodzenie tego przedsięwzięcia.

- Dziękuję za rozmowę.

Beata Leśniewska

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search