Informacje

Informacje

Pokazali co potrafią

Previous Next

25 czerwca 2015 roku  na hali widowiskowo - sportowej w Łaziskach Górnych odbył się XVI Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Łazisk Górnych i Wójt Gminy Wyry, w którym udział wzięło 60 zawodników z 9 klubów Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

Regionalny Dzień Treningowy jest uwiecznieniem całorocznych przygotowań zawodników w ramach tzw. Programu Treningu Aktywności Motorycznej. Jest to program sportowo - rehabilitacyjny skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawodnikami są osoby, które nie mogą brać udziału w tradycyjnych dyscyplinach sportowych.

Organizatorem zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych POGROMCY z Wyr działający przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie. Współorganizatorami natomiast był Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. Dotychczas organizowaliśmy zawody na szczeblu lokalnym zapraszając zaprzyjaźnione kluby. Dzień Treningowy na szczeblu regionalnym zorganizowany został po raz szesnasty w województwie śląskim,  z czego po raz pierwszy przez nasz klub na terenie  powiatu mikołowskiego.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Barbara Prasoł , Wójt Gminy Wyry Pani oraz Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Łaziska-Górne. Podczas zawodów swoją obecnością zaszczycili nas również: Starosta Powiatu Mikołowskiego - Henryk Jaroszek, Burmistrz Miasta Mikołów - Stanisław Piechula, Przewodniczący PSOUU Koło w Mikołowie - Lech Marschall, Prezes Zarządu Fundacji Pracowniczej PRO-EKO -Jerzy Moryc, Dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie - Dariusz Wosz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie - Krystyna Morawiec, przedstawiciel Gminy Ornontowice, dyrektor hali MOSIR - Tadeusz Marszolik, dyrektorzy placówek oświatowych oraz członkowie Zarządu PSOUU.

Zawody rozpoczęły się, zgodnie z ceremoniałem, wysłuchaniem hymnu i uroczystym podniesieniem flagi Olimpiad Specjalnych oraz złożeniem przez jedną z zawodniczek Klubu POGROMCY przysięgi olimpijskiej: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

Zawodnicy z dumą i odwagą prezentowali swoje umiejętności kolegom i koleżankom, rodzinom oraz kibicom, których nie zabrakło. Uczestniczyli w takich konkurencjach jak np: przetoczenie, obroty, przejście do klęku, przejście przez tunel, rzut piłeczką tenisową, pokonanie przeszkód, zbieranie przedmiotów, nakładanie kółek na stojak, strzał na bramkę, kręgle.

Zmagania zawodników zakończyło uroczyste wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów oraz nagród, wszystko przy gromkich brawach i dźwiękach fanfar. Były podziękowania dla zaproszonych gości, rodziców za obecność z nami w tym ważnym dla nas dniu i za pomoc w organizacji zawodów.  Po konkurencjach zawodnicy, trenerzy, goście i wolontariusze zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

W przygotowaniach do zawodów i w trakcie ich trwania pomagali nam  wolontariusze, uczniowie: I LO im. K. Miarki w Mikołowie, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Tychach, Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Nasze zawody finansowo i rzeczowo wsparli: Fundacja Pracownicza PRO-EKO z Łazisk Górnych, Urząd Miasta Łaziska Górne, Urząd Gminy Wyry, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Cukiernie i Piekarnie: Klos z Mikołowa, Grygierzec z Mikołowa, Lewandowski z Mikołowa, Garus z Wyr, właściciele sklepów ogólnospożywczych z Wyr: Państwo Pojda, Państwo Myszor.

Podziękowania kierujemy również w stronę patronów medialnych, do których należeli: TVP Katowice, ECHO, NOLTychy, Łaziska.com.pl, Gazeta Orzeska, Nasza Gazeta, Gazeta Łaziska, Wicie.

Sukces organizacyjny nie byłby możliwy bez dużego zaangażowania wielu osób, które zechciały poświęcić swój wolny czas, energię, wszystko po to by sprawić radość innym.

Gratulujemy zawodnikom  i dziękujemy za wspaniałe emocje i niezapomniane chwile.

Dziękujemy!
Do miłego zobaczenia!
Klub Olimpiad Specjalnych POGROMCY z Wyr

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search