Informacje

Informacje

Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w Łaziskach Górnych

„Pakiet zimowy”, czyli rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowego rynku energii wprowadzającego limit emisji CO2 oraz innowacje w górnictwie i energetyce - to główne tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji UE na Śląsku, które odbyło się w dniach 19-20 października.

- Nie można rozmawiać o przyszłości górnictwa węgla kamiennego nie będąc tutaj, na Śląsku – powiedziała przewodnicząca Komisji Izabela Kloc podczas swojego wystąpienia.

Wyjazdowe posiedzenie rozpoczęło się od wizytacji w elektrowni w Łaziskach z udziałem zastępcy dyrektora w departamencie energetyki w Ministerstwie Energii Waldemara Łagody oraz ekspertów, po którym nastąpiło spotkanie z kierownictwem Tauron: prezesem zarządu TAURON Wytwarzanie Kazimierzem Szynolem, wiceprezesem zarządu TAURON PE Jarosławem Brodą i przedstawicielami samorządów.

- Dzisiaj mówiąc o pakiecie zimowym trzeba brać pod uwagę uwarunkowania krajowe, bezpieczeństwo energetyczne, które jeszcze w długim przedziale czasowym musi być oparte na węglu - podkreśliła Izabela Kloc na konferencji prasowej. Następnie odwiedzono Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i wysłuchano wykładu dyrektora ogrodu Pawła Kojsa.

Drugi dzień wyjazdowego posiedzenia Komisji otworzyły obrady w Sejmie Śląskim na temat rozporządzenia Komisji Europejskiej, dotyczącego wspólnotowego rynku energii tzw. „pakietu zimowego”. Uchwalono Dezyderat Komisji do Spraw Unii Europejskiej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia starań dotyczących modyfikacji niekorzystnych zapisów dla Polski, zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”. Dezyderat powstał w związku ze stanowiskiem Komisji, która wyraziła niepokój w związku z niektórymi zapisami zawartymi w unijnym rozporządzeniu. Posłowie uznali za konieczne podjęcie działań w kierunku wypracowania takich rozwiązań, które zapobiegłyby ich negatywnym skutkom dla Polski.

Głównym tematem obrad było rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnotowego rynku energii (tzw. pakiet zimowy) oraz innowacje w górnictwie i energetyce. Politycy dyskutowali o szansach i wyzwaniach w kontekście rozwoju polskiej gospodarki.

- Pakiet zimowy, polityka rozwojowa w zakresie lepszej ochrony środowiska i restrukturyzacja przemysłu wydobywczego jest jedną z najważniejszych spraw dla mieszkańców województwa śląskiego – mówił witając uczestników posiedzenia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Życzył, by owoce prac komisji były dobre nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale wszystkich Polaków.

Propozycje zawarte w tak zwanym "pakiecie zimowym" wyłączają z rynku mocy energetykę węglową. – Nowe rozwiązania budzą nasz sprzeciw, faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu – podkreśliła posłanka Izabela Kloc. Przewodnicząca komisji przedstawiła dotychczasowe zabiegi polskich parlamentarzystów, które są wyraźnym sygnałem dla Komisji Europejskiej, że na pakietem zimowym trzeba jeszcze popracować, gdyż nowe regulacje prowadzą do dyskryminacji i zagrażają polskiej gospodarce i bezpieczeństwu energetycznemu. – Celem naszych prac jest wzmocnienie i wspieranie polskiego rządu – podkreśliła. - Nie ma dyskusji o pakiecie zimowym bez Śląska - dodała. - To nie jest ostatnia nasza wizyta na Śląsku w trakcie procedowania pakietu zimowego – obiecała, apelując o wspólne zabiegi, by złagodzić niektóre z zapisów pakietu zimowego.

- Spotkanie to ma wymiar bardzo symboliczny. To bardzo dobry pomysł, bo kwestie energetyki dotykają cały nasz kraj, a w sposób szczególny Śląsk. Pakiet zimowy wydaje się, ze to jest coś, czego Unia Europejska bardzo potrzebuje, ale jego zapisy reprezentują interesy nie wszystkich Europejczyków – podkreślał też Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W swym wystąpieniu podkreślał pozytywne efekty w obszarze gospodarczym i społecznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Zauważyliśmy, że ciągu ostatnich kilkunastu lat Śląsk nie rozwijał się tak jak powinien. Ten region powinien być lokomotywą rozwoju gospodarczego Polski, a nie jest – mówił Jerzy Kwieciński, wskazując na spadającą pozycję pod względem zamożności, malejący udział województwa śląskiego w PKB i obniżenie konkurencyjności. Dlatego – jak poinformował minister Jerzy Kwieciński - 4 grudnia br. zostanie ogłoszony powstały z inicjatywy społeczeństwa województwa śląskiego specjalny, wpisany w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program dla Śląska, na którym pracują eksperci rządowi oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jak podkreślił, program ten będzie realizował konkretne przedsięwzięcia przy wsparciu rządowym.

- Rynek mocy – dobrze by było, gdyby ustawa została uchwalona przed przyjęciem pakietu zimowego. Spójna strategia energetyczna kraju – tego pilnie potrzebujemy – podkreślał eurodeputowany Jerzy Buzek, który w Parlamencie Europejskim przewodniczy komisji przemysłu, badań naukowych i energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji. Jerzy Buzek dodał: - Pakiet zimowy ma słabe strony i te będziemy negocjować, by uzyskać konsensus, ale ma też dobre strony, o których też należy mówić.

W posiedzeniu wzięli udział posłowie, a także zaproszeni goście – przedstawiciele ministerstw rozwoju, energii i ochrony środowiska , jak również posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także eksperci z zakresu energetyki i górnictwa.

W ramach wyjazdowego posiedzenia w Katowicach Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej zapoznała się również z informacjami na temat stanu przygotowań do 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zmianom klimatu COP24, która odbędzie się w 2018 r. w Katowicach. Polska chce odgrywać wiodącą rolę w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych, dlatego ubiegała się o organizację tego szczytu.

- Polityka klimatyczno-energetyczna musi uwzględniać specyfikę polskiej energetyki, która oparta jest na węglu jednocześnie dążąc do zwiększenia czystości środowiska. Temu służą czyste technologie węglowe. – powiedziała Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, poseł Izabela Kloc na spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Obecny na spotkaniu Minister Środowiska Jan Szyszko podkreślił, że na szczycie COP24 ma zostać przyjęta mapa drogowa dojścia do takiej koncentracji dwutlenku węgla, by temperatura średnia na świecie nie wzrosła więcej niż 2 stopnie - to w skali globalnej, zaś w skali krajowej - Naszym celem jest pokazać w jaki sposób jesteśmy bogaci w zasoby energetyczne, pokazać Katowice jako ośrodek ogromnego sukcesu w skali międzynarodowej, pokazać naszą innowacyjność w tym zakresie oraz nasze sukcesy. Mamy szanse osiągnąć neutralność klimatyczną w najbliższych 30 latach na bazie naszych zasobów oraz technologii. – dodał minister.

Szczyt klimatyczny będzie dla Polski również możliwością przedstawienia sukcesów w dziedzinie redukcji CO2. W naszym kraju udało się zredukować emisję dwutlenku węgla o 30%.

Polska po raz trzeci będzie gospodarzem szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu 2018 r. W ramach specustawy zostaną uruchomione środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację szczytu w wysokości 130 mln zł. Konferencja odbędzie się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek, które na okres wydarzenia będą strefą eksterytorialną. Obszar ten jeszcze do niedawna był terenem kopalni, a teraz po rewitalizacji jest doskonałym przykładem realizacji strategii Black to green.
Prezydent Katowic Marcin Krupa powiedział, że jest to wyzwanie dla miasta i regionu, a także możliwość ogromnej promocji.

W spotkaniu udział wzięli również: wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezes Międzynarodowego Centrum Kongresowego Wojciech Kuśpik.

Na zakończenie wyjazdowego posiedzenia delegacja komisji uczestniczyła w koncercie muzyki dawnej w pięknej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z Joanną Wnuk-Nazarową - dyrektor NOSPR.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search