heading article

Informacje

Informacje

Posłowie w Łaziskach

W Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.  W obradach uczestniczyli przedstawiciele grupy Tauron. Rozmawiano, m.in. o  czystych technologiach węglowych.  W czasie spotkania nie zabrakło jednak pytań o losy Elektrowni Łaziska.

-  W przestrzeni publicznej pojawiają się ostatnio niepokojące sygnały, stawiające pod znakiem zapytania przyszłość łaziskiej elektrowni. Spotkaliśmy się tutaj, aby mocno i wyraźnie podkreślić, że państwo nie zamierza rezygnować z potencjału Elektrowni Łaziska – powiedział Marek Suski, przewodniczący Komisji.

- W Elektrowni Łaziska realizowane są innowacyjne i nowoczesne technologie. To jest dla Polski kluczowa sprawa, zwłaszcza w kontekście lansowanego przez Unię Europejską „pakietu zimowego”, który zmierza do wyeliminowania węgla z unijnej energetyki. Nie zgadzamy się z tym i dołącza do nas coraz więcej krajów – dodała Izabela Kloc, przewodnicząca sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej.

Więcej na ten temat w majowym wydaniu „Naszej Gazety”

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search