Informacje

Informacje

Powiat mikołowski dostanie z Polskiego Ładu 87 mln zł!

Znamy już wyniki podziału środków w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. To są dobre informacje dla powiatu mikołowskiego i tworzących go miejscowości. Szczegóły przedstawiła podczas konferencji europoseł Izabela Kloc.

Przypomnijmy ideę tego programu. Polski Ład zapewnia bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. To pieniądze na budowę, między innymi   dróg, szkół, boisk, kanalizacji. Samorządy do połowy marca miały czas na przedstawienie propozycji projektów do dofinansowania. W ubiegły piątek rząd ujawnił listę miejscowości i inwestycji, które dostaną pieniądze.  W przeliczeniu na mieszkańca powiat mikołowski należy do krajowej czołówki jeśli chodzi o wysokość wsparcia.

Lista inwestycji zakwalifikowanych do rządowego wsparcia:

  1. Mikołów – kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza - etap północno - zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców - 24,7 mln zł.
  2. Powiat mikołowski - Przebudowa ciągu drogowego nr 53145  Rybnicka w Gostyni etap III – 11,4 mln zł.
  3. Powiat mikołowski - Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – 4,75 mln zł.
  4. Ornontowice - modernizacja dróg gminnych -  1,7 mln zł.
  5. Ornontowice - Budowa budynku wielofunkcyjnego - etap I (sala widowiskowa) – 5,4 mln zł.
  6. Ornontowice – Modernizacja PSZOK – 2,6 mln zł.
  7. Wyry -  Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni – 3,15 mln zł.
  8. Wyry – budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – 7,6 mln zł
  9. Łaziska Górne - Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku 'Potok' wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Barbary i Kopalnianej – 13,55 mln zł.
  10. Orzesze  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści o dziewięciooddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą  - 12, 750 mln zł.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search