Informacje

Informacje

Powraca budżet obywatelski, jest też nowość

Czerwiec to czas, w którym ze zdwojoną siłą wybrzmi głos mieszkańców w sprawach dotyczących Mikołowa. Przede wszystkim, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powrócił budżet obywatelski. To już VI odsłona tego projektu partycypacyjnego, do którego zapraszamy mieszkańców.

W ramach VI edycji budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Mikołowa może zgłosić projekt o maksymalnej wartości 200 000 złotych. Musi on dotyczyć zadań własnych gminy, a jego docelową lokalizacją muszą być tereny gminne. Decyzję o wyborze zwycięskich projektów mieszkańcy podejmą w głosowaniu, które odbędzie się w październiku. Pula środków to 1 milion złotych. Wnioski można składać do 18 czerwca.

To jednak nie wszystko. Urząd przygotował także zupełnie nową inicjatywę - Zielony Budżet Mikołowa. – Chcemy wciągnąć mieszkańców w nowy projekt, chcemy „zarazić” ich ekologicznym spojrzeniem na miasto i wyzwolić kreatywność. Nasi mieszkańcy są w tym bardzo dobrzy, co pokazały kolejne edycje budżetu obywatelskiego – mówi Mateusz Handel zastępca burmistrza Mikołowa i pomysłodawca akcji. - Będzie można zgłosić propozycje proekologicznych projektów, dotyczących m.in. terenów zielonych i zielono-niebieskiej infrastruktury. Mogą to być np. nasadzenia roślinności, budowa parków kieszonkowych, renowacja i modernizacja istniejących terenów zielonych, budowa ogrodów deszczowych, tworzenie nowoczesnej infrastruktury ekologicznej itp. – zachęca burmistrz Handel. Maksymalna wartość zadania to 100 000 zł. Pod koniec czerwca odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wskazania zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa. Zwycięskie projekty będą weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, a dodatkowo opiniowane i ostatecznie wyłonione przez powołany do tego Zespół Oceniający.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.obywatelski.mikolow.eu oraz profilu na facebooku – Budżet Obywatelski w Mikołowie. Znajdują się tam szczegółowe i bieżące informacje.

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search