Informacje

Informacje

Praca dla absolwentów

Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach dostaną pracę w kopalni BUDRYK. Dla szkoły kopalnia jest strategicznym partnerem, a zarazem największym zakładem pracy, na terenie którego przyszli górnicy, elektrycy oraz automatycy odkrywają tajniki przyszłego zawodu wykorzystując w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć w szkole.

Uczniów szczególnie cieszy informacja dotycząca wznowienia zatrudnienia absolwentów szkoły branży górniczej i elektrycznej, a w przyszłości także branży automatyki. Pierwszych absolwentów kopalnia zatrudni jeszcze w tym roku, a w I kwartale następnego roku kolejnych – zapowiedział dyrektor kopalni Marian Kurpas. Kopalnia będzie sukcesywnie realizować swe zobowiązania z lat ubiegłych dotyczące gwarancji zatrudnienia. Wznowienie zatrudnienia jest konsekwencją podpisanego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Ze współpracy cieszy się dyrektor szkoły Teresa Stasik-Szyszka, która ma nadzieję, że tak bliska i owocna współpraca, która trwa nieprzerwanie od 2005 r. będzie motywacją do nauki dla obecnych uczniów w zawodach górniczych i okołogórniczych, a jednocześnie zachętą dla gimnazjalistów do podejmowania nauki w tej szkole. Liczy na to również dyrekcja kopalni podkreślając, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie zawodowe pracowników kopalni oraz związek pomiędzy miejscem pracy i miejscem zamieszkania. Kopalnia idzie z duchem czasu i już teraz kształci przyszłych techników automatyków, których będzie potrzebować w coraz większej ilości w związku z obecnymi inwestycjami na terenie KWK Budryk i udostępnianiem nowych pokładów węgla. Kopalnia inwestuje w uczniów ZSP Ornontowice, aby uniknąć w przyszłości luki pokoleniowej.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search