heading article

Informacje

Informacje

Program „Czyste powietrze” dla Orzesza

Z burmistrzem Orzesza Mirosławem Blaskim rozmawiamy o podpisanym przez miasto porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze”.

- Czym jest Program „Czyste powietrze”?

- „Czyste powietrze” to rządowy program walki ze smogiem. Umożliwia mieszkańcom pozyskanie dofinansowania, m.in. do wymiany źródła ogrzewania domów jednorodzinny w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Realizowany przez WFOŚiGW w Katowicach program wspomaga zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego, określającej terminy likwidacji starych urządzeń grzewczych.

- Jakie są korzyści dla mieszkańców w związku z podpisanym porozumieniem?

- W związku z podpisanym z WFOŚiGW w Katowicach porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze” mieszkańcy Orzesza zyskują możliwość fachowej pomocy przy ubieganiu się o dofinansowanie z tego programu. W tym celu przeszkoleni zostali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i to właśnie oni będą pomagali wypełniać wnioski chętnym mieszkańcom Orzesza.

- Na czym konkretnie ma polegać ta pomoc i od kiedy można z niej skorzystać?

- Od 7 kwietnia w Urzędzie Miejskim uruchomiliśmy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), przy którym urzędnicy pełnią dyżur zarówno telefoniczny jak i osobisty. Każdy mieszkaniec dzwoniąc do PIK-u (32 324 88 18) może umówić termin osobistego spotkania, na którym pracownik udzieli rzetelnej informacji o Programie, pomoże przygotować, wypełnić wydrukować i przekazać wniosek do WFOŚiGW w Katowicach oraz udzieli niezbędnej pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych o ubieganie się o to dofinansowanie. Osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł (kwota na jednego podatnika) mogą uzyskać do 30 tys. zł, natomiast w przypadku gospodarstw, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł dofinansowanie jest podwyższone do 37 tys. zł.

- Czy planuje Pan uruchomienie środków z budżetu Gminy na wsparcie wymiany kotłów starszej generacji na ekologiczne?

- Panie redaktorze, w Gminie Orzesze „Program walki z niską emisją” funkcjonował od 2005 roku do listopada 2020. Z naszego gminnego programu skorzystało ponad 1100 gospodarstw domowych. Na ten cel z budżetu wydatkowaliśmy 3 mln zł. Niestety, obecnie mamy jeszcze 249 złożonych i nie wypłaconych wniosków na łączną kwotę 1 mln zł. W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone 300 tys. zł i jak łatwo przeliczyć z tej puli zrealizujemy około 35% wniosków. Pozostałe będą sukcesywnie wypacane w przyszłym roku i w latach kolejnych. Jako miasto jesteśmy również zobligowania do wymiany źródeł ogrzewania w naszych zasobach gminnych: szkoły (10 obiektów), przedszkola (5 obiektów), domy komunalne (50 obiektów), budynki użyteczności publicznej i chociaż nie we wszystkich wymiany pieców musimy dokonać w tym roku to i tak jest to ogromy wydatek dla naszego budżetu. W tym zakresie również staramy się pozyskać środki zewnętrzne w programach termomodernizacyjnych. Dlatego też, tym bardziej, raz jeszcze zachęcam mieszkańców do korzystania z dofinansowania Programu „Czyste powietrze”. Na tą chwilę to nasz jedyny Program, w ramach którego nasi mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.

- Mieszkańcy mają wiele pytań dotyczących pozyskania dofinansowania z Programu „Czyste powietrze”. Pytają, m.in. jakie dokumenty są niezbędne do wypisania wniosku, czy mogą składać wnioski przy nowo budowanych budynkach, czy dofinansowanie należy się do mieszkań w domach wielorodzinnych?

- Dofinansowania z Programu „Czyste powietrze” nie można uzyskać do budynku nowobudowanego, ani też do budynków wielorodzinnych (w tym lokali mieszkalnych w takich budynkach). Jeśli chodzi o dokumenty niezbędne do wypisania wniosku to potrzebny jest przede wszystkim: akt własności, numer księgi wieczystej, numer działki, audyt energetyczny oraz zaświadczenie o dochodach jeśli mieszkaniec ubiega się o podwyższoną kwotę dofinansowania. Przy wniosku o rozliczenie uzyskanego dofinansowania niezbędne są: faktury, dokumenty potwierdzające płatność za wykonaną usługę lub zakupiony materiał oraz wnioski o płatność wraz z protokołami. Szczegółowe informacje Programu „Czyste powietrze” można sprawdzić na naszej stronie internetowej: www.orzesze.pl, WFOŚiGW w Katowicach oraz programu: www.czystepowietrze.gov.pl, a takżee na Facebooku Gazety Orzeskiej i oczywiście w naszym urzędowym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pod numerem telefonu 32 324 88 18.

- Dziękuję za rozmowę.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search