heading article

Informacje

Informacje

Przywrócą błękit, m.in. nad naszym powiatem

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W akcji bierze 80 samorządów z województwa śląskiego, w tym wszystkie z powiatu mikołowskiego.

- Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi ze Śląska. Strategia Zielone Śląskie 2030 wskazuje kierunki, które dadzą rozwój. Ten projekt pokazuje zmianę, której oczekujemy w regionie. Dziękuję samorządom, które zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie. Współpraca zawsze przynosi najlepsze efekty i mam nadzieję, że przełoży się na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia. Śląsk się zmienia i zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. 

Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł.

Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i te, pochodzące z budżetu województwa śląskiego.

- Możemy stawiać ten wniosek jako wzór i przykład, jak w sposób przejrzysty i merytoryczny prezentować cele związane z ochroną środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste Powietrze”. Co szósty wniosek pochodzi ze Śląska, a 25 z 30 najaktywniejszych gmin w programie pochodzi właśnie z tego regionu. Wierzę, że ten program pokaże, że warto sięgać po te środki i realizować zadania z korzyścią dla mieszkańców, by mieli szansę oddychać czystym powietrzem. Czas mądrze inwestować w środowisko, by kolejne pokolenia mogły żyć w przyjaznym środowisku. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda nam się te cele osiągnąć – podkreślał Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.: stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca, skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza. To dla regionu historyczna chwila.

To największy pod względem liczby partnerów projekt w Europie, dotyczący jakości powietrza.

- Efekty tych działań będą odczuwane nie tylko w województwie śląskim, ale także w sąsiednich regionach i na terenach przygranicznych. Przed nami sześć lat pracy, szereg działań, których głównym celem jest poprawa jakości powietrza – tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie uroczystości wręczono certyfikaty samorządom, partnerom projektu. Szkoda, że w tym ciekawym przedsięwzięciu nie bierze udziału cała reprezentacja naszego powiatu. Ekologicznego wizerunku bronią tylko Bojszowy i Bieruń.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search