Informacje

Informacje

Pucz się nie udał

Podczas majowej sesji Rady Powiatu starosta Mirosław Duży obronił swoje stanowisko. Dla wielu obserwatorów była to zapewne niespodzianka, bo od kilku dni cały powiat aż huczał od plotek na temat mającej nastąpić próby odwołania Dużego.

W głosowaniu nad wotum zaufania dla zarządu powiatu uczestniczyło 20 radnych. 10 głosowało za, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W tej sytuacji uznano, iż radni nie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Jednak nieobecny podczas pierwszego głosowaniu radny Henryk Zawiszowski w trakcie obrad złożył wniosek formalny o ponowne głosowanie tego punktu obrad. Ponowne głosowanie nad wotum zaufania zakończyło się wynikiem: 12 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymało się. W tej sytuacji uchwała została przyjęta, a zarząd dostał wotum zaufania. Kto stał za puczem i dlaczego zakończył się fiaskiem przeczytacie w czerwcowym wydaniu „Naszej Gazety”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search